Wednesday, December 16, 2009

Lucka 16: Oral RobertsMed tanke på nyheten om hans död känns denna dags lucka given: Oral Roberts (1918-2009) var och förblev den mest inflytelserika av de amerikanska helandeevangelister som började sin verksamhet på 1940-talet .

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hmm, frukten av hans liv tycks ha varit blandad..

T.ex. så hävdade han att om han vid ett tillfälle inte lyckades samla ihop en viss summa pengar så skulle Gud ta hem honom... Det klippet finns i sin helhet på Youtube (har sett det tidigare men hittade det inte nu)... Här finns en kort sekvens av detta tillsammans med en kort sammanfattning av hans gärning (från det profana mediets perspektiv dock)...

http://www.youtube.com/watch?v=HbCN4YiB2Zo

Magnus

6:54 PM  
Blogger Benjamin Ekman said...

DAGENS LUCKA! VAR ÄR DEN?

8:15 PM  
Blogger Joel Appelfeldt said...

JUST DET!?

9:14 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home