Friday, December 18, 2009

Lucka 17: Anthony BloomDäckad av svininfluensa-sprutan igår, så det blir två luckor idag. Den första ett samtal med den ortodoxe metropoliten Anthony Bloom (1914-2003) om lidande (inte för att överdriva mina egna under gårdagen, men ändå...) Blooms familj lämnade Ryssland under revolutionen och bosatte sig i Paris. Bloom tycks inte ha varit knuten till de kända ryske emigrant-teologerna (Lossky, Meyedorff, etc.) men han är en del av samma trend: förföljelserna i Ryssland som gör den ortodoxa tron mer känd och närvarande i västerlandet. År 1962 blev han ärkebiskop i Storbritannien.

1 Comments:

Anonymous Torsten said...

Det finns en särskild sajt tillägnad matropolit Anthony. Där finns bland annat många av hans predikningar och tal publicerade:

http://www.metropolit-anthony.orc.ru/eng/

1:35 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home