Saturday, December 19, 2009

Lucka 19: Andra VatikankoncilietEn av de absolut viktigaste kyrkohistoriska händelserna under 1900-talet var Andra vatikankonciliet. När detta århundrades kyrkohistoria skrivs är detta en händelse som kommer vara omöjlig att kringgå. Konciliet sammankallades till år 1962 av påve Johannes XXIII och avslutades år 1965 av påve Paulus IV. Man träffades i sessioner på omkring tre månader, mot slutet av varje år. Kyrkan var enligt Johannes XXIII i behov av "aggiornamento" - en uppdatering. Lite förenklat kan man säga att det var dags för den katolska kyrkan att lämna medeltiden bakom sig och fundera på hur man skulle uppträda i den nya tiden. Det var dock angeläget att denna uppdatering skedde i kontinuitet med traditionen, och detta var det teologiska kruxet för konciliet och än idag diskuterar man om man lyckades med detta. Söker man "second vatican council" på youtube är de flesta klipp som kommer upp kritiska.

En av de mest märkbara förändringarna som konciliet genomförde var att mässan härefter kom att firas på folkspråket (innan hade endast predikan varit på folkspråket). Här finns en bra youtube-föreläsning om konciliet, för den som vill veta mer.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home