Monday, December 21, 2009

Lucka 21: Moder TheresaModer Theresa (1910-1997), saligförklarad av Johannes Paulus II strax efter sin död, är en person värd att påminna sig om så här i juletid. Denna albanska nunnas arbete med fattiga och utslagna i Indien ställer en del frågor på sin spets: vad lever jag själv för, och vad gör jag med allt den godhet och kärlek som jag mött i mitt liv?

2 Comments:

Anonymous Erik Å said...

Petigt, men: det var i slummen i Calcutta som hon främst utförde sitt värv (även om hon var albanska).

Vänligen,

3:36 PM  
Blogger joelh said...

inte petigt - felskrivning av mig; nu står det som jag tänkte! tack!

6:30 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home