Thursday, December 24, 2009

Lucka 24: Fader CleopasSlutligen kommer nu jultomten - här form av den rumänsk-ortodoxe fader Cleopa Ilie (1912-1998). Han gick i kloster år 1929 och sattes där på en uppgift han haft redan som barn: att valla får. Detta var, tillsammans med läsningen av fäderna, inte minst St Johannes av Damaskus, hans andliga skolning. 1947 fick Rumänien ett kommunistiskt styre, och Cleopas, som då var abbot för klostret Sihastria och som trots sina unga år betraktades som landets andlige ledare, fick snart regimens uppmärksamhet. Han arresterade flera gånger, och lyckades andra gånger fly till bergen, undan sina förföljare. Cleopas levde ett aktivt liv, och delade upp dygnen i tre 8-timmars perioder. Under den första perioden vilade lite han och bad, under den andra läste han fäderna och skrev, och den tredje gav han åt sina lärjungar i form av vägledning och liknande. Under de sista åren av hans liv blev bönen allt mer central för honom, och det berättas att han bad 15-16 timmar per dygn.

Här kan man läsa en biografisk artikel om fr Cleopas, och här kan man läsa New York Times artikel i samband med hans död. Och här kan man köpa en av hans böcker.

Med det tillönskas alla trogna läsare - och andra också - en god jul!

3 Comments:

Blogger Convenor said...

We hope that you will enjoy the series that we have been running on our blog on Swedish customs.

www.catholicheritage.blogspot.com

Please feel free to link/follow/blogroll to our blog.

Happy Christmas!

St. Conleth's Catholic Heritage Association - Ireland

4:51 PM  
Blogger Love Kpop said...

I'm puzzled with lots of exercises. I was afraid I could not do the right time despite my hard work. I need a support person.
http://run3play.com

4:43 AM  
Blogger Love Kpop said...

I like to get up early to go out and breathe fresh air. I feel that it is good for health and a good habit
19216811ll.com

4:35 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home