Sunday, December 06, 2009

Lucka 6: A A Allen - helande (?)Temat amerikanska evangelister fortsätter nu med 1950-talets helandeevangelister. Oral Roberts var den förste, och kanske störste, men i hans efterföljd kom åtskilliga. En av dem var den ovan porträtterade Asa Alonso Allen (1911-1970). Allen var berömd - men kontroversiell. Klippet ovan är typiskt: de flesta helandeevangelister undvek de svåra fallen till förmån för mer vaga sjukdomar, som värk och hörselnedsättning, men inte Allen; "he thrived on them", som en av hans biografer skriver. Under 1950-talet anklagades han för att fabricera mirakel och överdriva rapporter (och detta ser onekligen lite teatraliskt ut...), och efter att han arresterats för rattonykterhet blev han av med sin pastorslicens från Assemblies of God. Han öppnade då en egen verksamhet i form av Miracle Revival Fellowship. 1967 skilde han sig från sin fru och dog i sviterna vad som tycktes varit akut alkoholism.

De amerikanska helandeevangelisterna hade inflytande även på svensk pingstväckelse under 1950-talet, men predikantkåren var tvehågsen. Det var inte minst praktiken att be för sjuka på estraden (och inte i ett bönerum avsides) som man reagerade mot. Det uppfattades som showaktigt och "amerikanskt". Även talet om sjukdomsandar var nytt inom rörelsen. Lewi Pethrus strategi var att välkomna amerikanska evangelister, men att försöka tämja det som han uppfattade som de värsta avarterna.

Slutligen: lägg märke till den den färgade åhörarskaran i videon: Allens kampanjer attraherade alla sorters människor, men Allen - som växte i fattigdom med en alkoholiserad far - sägs själv ha identifierat sig i synnerhet med de fattiga och färgade.

Labels: ,

4 Comments:

Blogger Benjamin Ekman said...

om jag inte minns fel så tror jag att RW Shambach (sp?) som ung man reste runt med Allen, back in the day.

9:30 PM  
Blogger joelh said...

inte orimligt - master & apprentice upplägget är ju mycket vanligt i dessa sammanhang, som jag har förstått det. (jfr Benny Hinn & Kathryn Kuhlman)

9:45 PM  
Anonymous Anonymous said...

Det är så skönt med helade människor som man måste hålla i för att dom inte ska ramla när man leder ut dom. Hur många såna har man inte sett.
/Jonas L

1:24 PM  
Anonymous Marcus said...

Underhållning på låg nivå.

7:03 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home