Monday, December 07, 2009

Lucka #7: William BranhamDenna adventskalender kommer handla om annat än amerikanska predikanter, men innan det temat överges måste ytterligare en nämnas, kanske den mest egensinnige av dem alla: William Branham (1909-1965). Branham var speciell på många sätt: han hade en speciell gåva att genom "kunskapens ord" först berätta för människor om deras sjukdomar, och sedan be för deras helande. Branham menade också att han hade en ängel som alltid följde honom; i början av klippet visar han ett kort och kommenterar att det är "the first miracle to be proven by science.

I klippet berättar han också om ett mirakel med en pojke som återuppväcks från de döda i Finland. Branham besökte även Sverige på den resa han (troligen) refererar till, i maj 1950. Tidigare under året hade den i övrigt rätt okända William Freeman varit här vilket rönt en enorm medial uppmärksamhet, men när Branham kom tycktes det krutet vara bränt och hans besök fick långt mindre uppmärksamhet i sekulär media. En som var med på kampanjen var pingstpastor Bertil Olingdahl, som berättat att han varje kväll under Branhams möten i Örebro vid ett visst skede fick gå upp och ställa sig bakom Branham som då höll på att be för sjuka. När Branham "kollapsade av utmattning" var det Olingdahls uppgift att fånga honom. Därefter bar de honom över estraden, och reste honom upp utanför kyrkan där han genast kvicknade till. Sen fick Bertil i uppgift att gå in och berätta att alla i salen blivit helade. (Inom helandeväckelsen uppkom idén om att man skulle "ta ut helandet i tro", dvs bekänna det innan man sett det ske för att på så sätt bekräfta och stärka den tro som var nödvändig för att det skulle ske.)

I klippet framgår också att Branham, liksom Allen, kom från en enkel bakgrund. Man kan fundera på relationen mellan denna bakgrund (med de tydliga inslag av folkfromhet och mirakelberättelser som Branham återger) och den för sin tid hypermoderna men samtidigt på något sätt folkliga verksamhet som han representerade.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home