Wednesday, December 09, 2009

Lucka #9: The World Council of ChurchesDetta är en video framtagen av WCC själva, och sålunda lite glorifierande och rätt så from. Men den innehåller intressanta bilder och berättelser om de olika generalsekreterarna; det blir ett bra sätt att historien om Kyrkornas Världsråd. Särskilt intressant är det att höra inte bara om vad de olika generalsekreterarna gjorde, utan även om deras bakgrund och vad för sammanhang de kom ifrån.

2 Comments:

Blogger Kraxpelax said...

Regeringen visar INGEN SOM HELST god vilja. Den BARA sätter hälarna i marken och stretar emot allt den någon sin kan. Fy tusan för "det nya arbetarpartiet"!

Samtidigt: det här är ju ingalunda några nya eller oväntade saker. Hög tid att oppositionspartierna börjar skärskåda Alliansens medlöpare inom sina egna led - de s k "förnyarna". Vad har egentligen dessa gjort och sagt i det fördolda under två¨år...!?

Sedan skall ingen vara dömd utan återvändo. Om socialministern visar ett senkommet socialt engagemang, så skall detta välkomnas.

Ändringen måste skjuta upp - men så lägg då den MOTIONEN snarast! Det duger inte med bara uttalanden och uppjagat prat. Man måste komma till skott också. Annars har man ingen trovärdighet.

STOPPA TERRORN NU!

- Peter Ingestad, Solna

6:54 PM  
Blogger joelh said...

eh... vad hade detta med kyrkornas världsråd att göra?

10:42 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home