Tuesday, January 05, 2010

Dagen-artikel

Idag har jag en artikel i Dagen om väckelsen mellan modernt och förmodernt. En slags "avhandlingsreflexion light." Tyvärr är den ännu låst för icke-prenumeranter, men det brukar ändra sig efter någon dag. Den kan för övrigt med fördel läsas tillsammans med Anders Sjöbergs insändare, där han hävdar att kyrkans läge idag påminner om fornkyrkans.

10 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Trotsa kapitalismen och lägg ut artikeln här också, föreslår jag. Skrivningen av vår historia och traditionen tillhör ingen enskild person eller företag utan oss alla!
/JonasL

2:49 PM  
Blogger joelh said...

jonas: radikalt & lockande. :) men jag tror att jag väljer mina strider och låter även blogg-läsarna ge sig till tåls någon dag tills Dagen öppnar artikeln även för icke-prenumeranter. historieskrivning & tålamod hör ju också ihop, på flera nivåer.

3:13 PM  
Anonymous bokmalin said...

Jag kunde läsa artikeln online trots att jag inte är prenumerant.
Önskar dig och de dina ett riktigt Gott Nytt År!

4:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

Ja, det gick utmärkt att läsa utan att vara prenumerant. Utmärkt och pedagogisk artikel! //Peter

5:48 PM  
Blogger joelh said...

fint, då har de öppnat den redan. Peter: jag har hört att goda nyheter kommit din väg (från gbg). Grattis!!

10:16 PM  
Anonymous Anonymous said...

He, he. Tack! Goda nyheter även .från uppsala. Men jag svek er... :( - Peter

7:53 PM  
Anonymous Sanct Clemens said...

Det är märkligt att "urkyrkan" inte kallade sej själv urkyrkan utan just Katolsk!
Några exempel:

Ignatius av Antiochia, Brev till Smyrna, 8:2, år 110.
"Se till att ni alla följer biskopen, just som Kristus Jesus gör mot Fadern, och att ni följer presbytererna som ni skulle ha gjort gentemot apostlarna. Visa även vördnad mot diakonerna, likt dem som genom sin tjänst för ut det Gud bestämt. Låt inte någon människa göra någonting beträffande kyrkan utan biskopen. Låt detta bli betraktat som en giltig eukaristi, som celebreras antingen av biskopen eller av den han föreskriver. Varhelst biskopen framträder, där må man också låta mängden av folket vara; av biskopen eller den han har anförtrott den åt. Varhelst biskopen må framträda, där skall man även låta mängden av folket vara, liksom varhelst Jesus Kristus är, där är den katolska kyrkan".

Polykarpus’ martyrium, 16:2, år 155
"Alla människorna förundrades över att det skulle finnas en sådan skillnad mellan de icke troende och de utvalda. Bland de senare fanns den högst beundransvärde Polycarpus, som under vår tid blivit en apostolisk och profetisk lärare och biskop i den katolska kyrkan i Smyrna. Ty varje ord som utgick från hans mun har antingen blivit eller skall bli fullbordat"

Varför hitta på ett ett ohistoriskt begrepp för en tidig period i den Katolska Kyrkans historia? Urkatolsk, eller tidigkatolsk är mer korrekt med hänsyn till de "urkyrkliga" troende som inte var kättare av olika slag...

12:13 PM  
Blogger joelh said...

Klemens: vad kallade sig de ortodoxa? :) på den tiden var väl katolsk ett adjektiv (allmän) och inte en etikett, som historiens gång tyvärr gjorde den till. jag föredrar själv "den tidiga kyrkan" (även om jag skrev "fornkyrkan" ovan).

4:36 PM  
Blogger Anders said...

Jag läste artikeln i papperstidningen med stor behållning...

8:10 PM  
Anonymous Sanct Clemens said...

Ortodox är ju renlärig, men medlämmarna i de ortodoxa kyrkorna är ju skismatiska och alltså inte katolska. Därför gör man också åtskillnad mellan skismatisker och heretiker. Man kan inte med rätta hävda "katolicitet" utanför den Katolska Kyrkan. Jag låter den Helige Augustinus belysa exemplet:

Augustinus, Den sanna religionen 7:12, år 390.
"Vi måste hålla oss till den kristna religionen och till gemenskapen i hennes kyrka, som är katolsk, och som kallas katolsk, inte endast av sina egna medlemmar utan även av alla sina fiender. Ty när heretikerna eller anhängare av schismer talar om henne, inte endast bland sig själva utan med främlingar, kallar de med eller mot sin vilja, henne inte för någonting annat än katolsk. Ty de kommer inte att bli förstådda, om de inte anger henne med detta namn, som hela världen använder om henne"

Augustinus; Till Vincentius, landstrykaren, 93:7, 23, år 403.
"Du tror, att du gör ett mycket skarpt uttalande, när du påstår, att namnet katolsk betyder universell, inte med avseende på den gemenskap som omfattar hela världen, men med avseende på iakttagandet av alla gudomliga föreskrifterna och av alla sakramenten. Det sker som om vi - även om vi accepterade påståendet, att kyrkan kallas katolsk, eftersom den redbart håller fast vid hela sanningen, varav man kan finna fragment här och där i några heresier - förlitade oss på beviset i detta ords innebörd, och inte på de löften, som givits av Gud, och på så många oomtvistliga vittnesbörd från sanningen själv, vårt påvisande av existensen av Guds kyrka i alla nationer."

Augustinus, Om tro och trosbekännelse, 10:21, år 393.
"Eftersom, repeterar jag, detta är fallet, tror vi också på DEN HELIGA KYRKAN (därvid avses) säkert den KATOLSKA. Ty både heretiker och schismatiker benämner sina församlingar kyrkor. Men heretiker gör skada mot sanningen själv genom att hålla fast vid falska meningar om Gud. Så är fallet, medan schismatiker å andra sidan genom onda separationer bryter mot broderlig kärlek, även om de kan tro just det vi tror. Därför tillhör varken heretikerna den katolska kyrkan, som älskar Gud, och inte heller utgör schismatikerna en del av densamma, eftersom denna älskar nästan och följaktligen gärna förlåter nästans synder, eftersom den ber att förlåtelse må utvidgas beträffande den själv genom honom som har försonat oss med honom själv, i det han tog bort alla förflutna ting och kallar oss till ett nytt liv. Och till dess att vi når detta nya livs fullkomning kan vi inte vara utan synder. Inte desto mindre är det en åtföljande fråga av vad slag dessa synder kan vara."

Frågan är nu på vilket sätt skismatiska eller heretiska samfund kan hävda sin "katolicitet"?

Mvh en föredetta elev...

10:27 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home