Thursday, January 07, 2010

Hemsida

Igår släpptes äntligen Johannesakademins & Tidskriften Pilgrims uppdaterade hemsida. Extremt snygg och välgjort, måste jag säga. Kolla själva!

9 Comments:

Blogger Lars Gunther (itpastorn) said...

Skojar du? Sidorna är totalt otillgängliga för många med funktionsnedsättningar, alla som kör med JavaScript avslaget av säkerhetsskäl, m.fl.

Sidorna bryter mot en mängd konventioner och riktlinjer för användbarhet.

Webbutveckling anno 1997 och bakläxa säger jag. Hade en elev till mig lämnat in det hade han/hon riskerat IG i betyg. (Jag jobar som lärare i webbutveckling...)

Jag är ledsen att denna kommentar blir en total sågning av vad som säkerligen är ett arbete gjort i gott syfte och med önskan om att bli till nytta, men ur webbutvecklingssynpunkt är det inte alls bra.

2:12 AM  
Blogger joelh said...

tyvärr är jag inte it-expert utan du måste se mitt uttalande som det av en lekman. jag tycker att det är en snygg sida, helt enkelt.

9:19 AM  
Anonymous Eva said...

Lyssnade en gång på uppläsning av skapelseberättelsen i 1 Mos. Det var ett ord som återkom hela tiden; ordet olika. Sökte på ditt namn Lars och kom till din hemsida. Den är olik Pilgrims hemsida. Båda är bra men olika. Du har lagt ner mycket arbete på din hemsida och man märker att du har stor kunskap om många tekniska aspekter som rör webbdesign. Den person som gjort Pilgrims hemsida har ett lite annorlunda perspektiv. Det är ett konstnärligt projekt. När man besökte tidskriften Pilgrims hemsida hände det ofta att man fylldes av Helig Ande. Kunde märka det för plötsligt fick man syndanöd och blev alldeles förkrossad. Det enda man önskade var rening från synd och närhet till Jesus. Hoppas Pilgrims nya sida fungerar på samma sätt; som ett kärleksfullt styng i hjärtat. Om någon inte upplevt detta så kan det kanske beskrivas som en Amors pil från Jesus Kristus.

9:26 AM  
Anonymous Anonymous said...

Alas! Tänkvärt, sa Bill. Synnerligen tänkvärt sa Bull! Idén om tillgänglighet har blivit en av tidens stora förförelser. Ingen möda, inget arbete, ingen eftertanke, ingen ansträngning. Bara lätt och enkelt, relevant och tillgängligt. Användarvänligt, var ordet.

Evangelierna, i synnerhet St Johannes, skulle med andra ord åka på en rejäl sågning. De är varken särskilt tillgängliga eller lättbegripliga, snarare är dessa texter svårforcerade, ständigt gäckande sina läsare, oavbrutet för de oss in i förbryllande återvändsgränder. Dess författare, för att inte tala om dess huvudperson, skulle med all sannolikhet fått IG i betyg av vår tids lärare i kommunikation.

Jag har visserligen bara hunnit kasta ett öga på den diskuterade hemsidan, som dock tycks mig genial just genom att den så väl svarar mot tidskriftens och akademins ärende, där form och innehåll bara är två sidor av detsamma.

Men tillgängligheten, säger någon. Trovärdigheten, säger jag.

Man kan bara fundera: Hur skulle våra gudstjänster se ut om vi formade dem efter tidens lärande i webutveckling? Nej, det behöver vi knappast fundera över, vi ser det omkring oss, överallt. Jag skattar mig lycklig som här nere, söndag efter söndag får gå till en gudstjänst som knappast kan beskrivas som ”användarvänlig”. Mycket är obegripligt och gåtfullt i denna liturgi. Vi går inte därifrån klokare, men vi går hem lyckligare. Vi har inte förstått mer när vi sänds ut i världen, men något har hänt med oss som fyller oss med bävan och förundran.

En av mina favoritförfattare i den protestantiska världen, Eugene Peterson, formulerar sig väl beträffande ”användbarhet” och liknande företeelser inom den västerländska kyrkan:


“ North American religion is basically a consumer religion. Americans see God as a product that will help them to live well, or to live better. Having seen that they do what consumers do, shop for the best deal. Pastors, hardly realizing what we are doing, start making deals, packaging the God-product so that people will be attracted to it and then presenting it in ways that will beat out competition. Religion has never been so taken up with public relations, image building, salesmanship, marketing techniques, and the competitive spirit. Pastors who grow up in this atmosphere have no awareness that there is anything out of the way in such practices. It is the good old free enterprise system that works so well for everyone except the poor and a few minorities”.

Och han fortsätter:

”Across this land pastors have turned their studies into ”stills” illegal distilleries that extract ideas and morals from the teeming narrative of Scripture. People, of course love it. They come to get their Mason-jar lives filled with pure truth so that they won’t have to deal with either details of Scripture or the details of their own lives. Drinking this pure white lightning bypasses the laborious trouble of hoeing the garden, digging the potatoes, preparing and cooking meals, eating and digesting. This distilled liquid goes directly to the bloodstream and gives a quick rush of exhilaration. But is in fact, poisen.”

Amen, sa Bill. Amen, amen, sa Bull


”Lugisupporter”

3:36 PM  
Blogger joelh said...

Lugisupporter: jag är - tillskillnad från ditt favoritlag (jo, jag har börjat notera deras uppgång i tabellen) - mållös! tack för tänkvärd reflexion!

5:13 PM  
Blogger Mattias Agnesund said...

Lugisupporter: Inget fel på din poäng, men jag har svårt att se vad den har att göra med Lars Gunthers påpekanden. Fysisk tillgänglighet är väl ganska självklart i dag när man bygger eller renoverar kyrkor, varför ska det vara annorlunda på webben?

10:00 PM  
Blogger joelh said...

sidans "tillgänglighet" bygger rent formmässigt på att man är bekant med den tryckta tidningen o johannesakademins program. estetik o upplägg följer dessa. det rent tekniska kan jag inte.

12:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

Joel
Förstora sidan 3 steg (min standardinställning för att över huvud taget kunna läsa de flesta web-sidor utan att få förtvivlat ont i ögonen). Tänk dig sedan att du har ett inflammerat pekfinger som blir värre för varje klickning, rullning eller, värst av allt, sidoförflyttning du måste göra. Tycker du fortfarande att sidan är välgjord?

En av de mest grundläggande reglerna när man gör websidor är att de måste gå att läsa även i förstoring. Reklam, arkiv över tidigare inlägg o dl kan om nödvändigt tillåtas hamna i en 'osynlig' högerspalt, men huvudinnehållet får ALDRIG bli så brett att man tvingas rulla i sidled för att kunna läsa det. Min tillvaro skulle bli åtskilligt enklare och smärtfriare om webutvecklare orkade göra något så enkelt som att titta igenom sina egna sidor i förstoring, men det är uppenbarligen alldeles för jobbigt, inte bara för små [semi]privata sidor, utan också för stora tidningar. Nuvarande version av Dagen är t ex hemsk, trots flera påpekanden, och SvD blev också sämre vid senaste omarbetningen.

Men mindre perfekta läsare är kanske inte välkomna till Pilgrim? Jag lär i varje fall inte återkomma så länge det ser ut som nu, hur snyggt det än ter sig för er mer perfekta.

11:45 PM  
Blogger joelh said...

anonym: jag ska framföra dina anmärkningar till berörda parter. ett påpekande bara: pilgrim är en tidskrift som drivs med inget annat än en tjänst på 25% (men det är givetvis smickrande att du jämför med Dagen, DN & Svd!) Givetvis har man inte gjort detta av illvilja.

7:09 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home