Thursday, February 11, 2010

Avhandlingsfråga

Någon som vet vad Helgelseförbundets gamla församling Gasverkssalen i Malmö är idag - dvs. var deras arkiv kan tänkas vara?

Uppdatering: Svaret är Immanuelskyrkan i Malmö!

2 Comments:

Blogger JanB said...

Joel - Var "Lewis brev" (också) en avhandling, ett akademiskt forskningsarbete? Tänker nog skriva om din bok på min blogg i sb med att jag läser POEnquist.
JanB i Varberg

11:01 PM  
Blogger joelh said...

jan: det var inte en avhandling, men jag räknar den nog som ett akademiskt arbete - även om den saknar fotnoter (pga förlaget - se dock litt listan längst bak där jag noterar varifrån olika uppgifter kommer) Roligt att du skriver om den!

9:55 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home