Friday, February 05, 2010

Johan Lundberg gör bra läsning av och intressant kommentar till min SvD-text här.

3 Comments:

Anonymous Pär Parbring said...

Det är intressant att hans "lösning" för islam, låter mycket som modernismens ständiga försök att göra religionen till ett privat, "andligt" intresse. Något vid sidan av mitt liv, eller åtminstone något som inte nämnvärt påverkar mitt beteende och utseende. En inre tro bara...

9:10 AM  
Blogger joelh said...

jo, det är också min kritik. (jag är inne lite på det i min kommentar på bloggen.)

9:52 AM  
Anonymous Anonymous said...

Så mycket utbildning och bildning, så lite intelligens. Självförakt av den egna kulturen är inte en bra drivkraft inom forskningen. Ännu sämre är en politisk agenda vilket historien gång på gång har visat.
Och jag har svårt att se att dom förändringar som föreslås skall berika och föra fram vårt nuvarande samhällssystem.
Boris

10:10 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home