Wednesday, June 16, 2010

Artikel om frikyrkliga kommuniteter

Beklagar den sparsamma aktiviteten på bloggen på sistone; har med pappaledighet och annat att göra. Men här ett tips i alla fall: häromdagen hade jag inne en artikel i Dagen om frikyrkligt kommunitetsliv.

17 Comments:

Blogger David Nyström said...

Pappaledighet under fotbolls-VM. En klassiker :)

11:31 AM  
Anonymous Erik Å said...

Mycket intressant och bra artikel!

Jag har bara ett litet påpekande/fråga: du skriver om tre särdrag som "skiljer [det nutida frikyrkliga kommunitetslivet] från 1970-talets frikyrkliga kommunitetsvåg". Men drag 3 - "det samhällskritiska inslaget och viljan att söka alternativa sätt att leva" samt kapitalism- och individualismkritiken - bör väl funnits med även på 70-talet? Jag känner inte till de kommuniteterna specifikt, men utifrån allmänkunskap om denna tid bör det väl varit så?

Men du kanske inte menade att alla tre egenskaperna skulle vara sådana som kontrasterade mot 70-talets kommuniteter?

6:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

Jag instämmer med Erik, detta var mycket utbrett på 70-talet, och ett bärande inslag i kommunitetsvågen då. Boken "Gemenskap i en söndrad värld" visar tydligt på detta.
/Jonas L
www.jlundstrom.se

8:15 AM  
Blogger Månen said...

Har inte haft tillfälle att läsa artikeln än, men gläder mig över ett nytt inlägg på bloggen!

3:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

Tack för en givande krönika!

Intressant, inte minst när du härleder rötterna till den frikyrkliga "församlingstukten" till arvet från pietismen. Du ser detta ömsesidiga engagemang i de enskildas moraliska liv (i dess mer positiva form) som ett uttryck för att söndagskristendom inte är nog och därmed en parallell till kommunitetsliv.

Visst kan man säga att detta bara är ett perspektiv, viljan att se livet som en helhet kan ju inte minst spåras till nya testamentet själv. Man kan förstås också, som uttryckts ovan, nämna flera historiska influenser, anabaptismen inte minst, men jag tror att du har rätt i att avsaknaden av församlingstukt i betydelsen inbördes stöd öppnar för en längtan efter ett "verkligare" kristenliv.

Det är skillnad mellan ett brinnande församlingsengagemang med en egen upplevelse av Kristus (t ex som jag såg hos äldre pingstvänner när jag var barn) och ett där detta engagemang bara är ett möjligt tillägg till det goda livet. Ett mervärde som kan läggas till ett familjeliv i harmoni, ett gott boende och en privatekonomi i balans... I ljuset av detta kan kommunitetsliv framstå som en av vägarna.

Samtidigt som din krönika belyser ett skeende ger det en rimlig förklaringmodell att pröva.

MVH/Roger Gustavsson

10:04 AM  
Anonymous Anonymous said...

Tack/bokmalin

4:51 PM  
Blogger joelh said...

Tack för tillrop och kommentarer! Beklagar att jag är så sen (i internet tid räknat) att svara!

jonas: du har rätt på båda punkterna, och skälet är bristande kunskap. När det gäller anabaptiströtterna så var min ambition inte att skriva DEN fullständiga historien, utan att söka vissa samband -- helst i mainstream delen av "väckelsetraditionen". Jag vågade inte dabbla med anabaptism - och tänkte (tänker ännu) att det inte påverkade artikelns huvudargument. Men som historieskrivning blir det stympat. Du har även rätt ang 2. Poängen där är dock inte heller den "fullständiga historien", utan att söka ett "mått" på rörelsens tillväxt. Jag uttrycker mig dock en aning klumpigt, och borde ha researchat bättre.. Tack för påpekandena!

Erik (och jonas): Återigen uttrycker jag mig klumpigt! Formuleringen lyder:

"Samtidigt som dagens kommunitetsrörelse kan sägas representera detta universella kristna uttryck, så har den särskilda karaktärsdrag - bland annat drag skiljer den från 1970-talets frikyrkliga kommunitetsvåg. Jag skulle vilja lyfta fram tre sådana särdrag."

Jag menar att det finns tre särdrag, och att några av dem (därav formuleringen "bland annat") skiljer den från 70-talets rörelse, närmare bestämt 1 & 2 (ekumenisk & historisk medvetenhet). Inte 3. Där borde jag ha varit tydligare.

Roger: kaffe serveras nu, jag återkommer! :)

11:58 AM  
Blogger joelh said...

roger: och efter att nu ha läst kan jag bara hålla med och tacka för reflexionen.

11:28 PM  
Anonymous Anonymous said...

Nice blog. Interesting information.
This looks like a very nice place! I liked it so much and very interesting, too! Thanks for sharing the experience.

Cheap Flights to Koh Samui
Flights to Koh Samui
koh samui Flights

10:55 AM  
Blogger Crystal Travel said...

The key to planning a great Sydney holiday is to plan ahead as Flights to Sydney are available at very cheap rates with us. And book Sydney Flights with us and spend quality holidays in this magical city that is blessed with some of the most spectacular attractions of the world. With premium chances grossed with Cheap Flights to Sydney one may never feel bored or left out in the vibrant cosmopolitan like this harbor city.

2:58 PM  
Blogger Veer said...

I liked it so much and very interesting, too! Thanks for sharing the experience.
Wonderful post, really great tips and advice.
<Cheap Flights to Durban
< Flights to Durban
< Durban Flights

1:27 PM  
Blogger Veer said...

I liked it so much and very interesting, too! Thanks for sharing the experience.
Wonderful post, really great tips and advice.
<Cheap Flights to Dar Es Salaam
< Flights to Dar Es Salaam
< Dar Es Salaam Flights

1:29 PM  
Anonymous Braindumps said...

nice blog post and I liked it so much and very interesting Thanks for sharing the experience.
Wonderful post.

11:20 AM  
Blogger Drag Racer V3 said...

Thanks for sharing the experience. stick-rpg2.com

10:15 AM  
Blogger Alice Taylor said...

The article you have shared here very awesome. I really like and appreciated your work. I read deeply your article, the points you have mentioned in this article are useful

lennyfacetext.com

5:08 AM  
Blogger Thu Lê said...

I was very impressed by this post, this site has always been pleasant news. Thank you very much for such an interesting post. Keep working, great job! In my free time, I like play game: facebooklite.com.br. What about you?

7:57 AM  
Blogger Games 2 Girls said...

Thanks for sharing the information. It is very useful for my future. keep sharing
www.baixar-whatsapp.com.br

3:06 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home