Tuesday, November 11, 2008

Follow the money?

Varför försvarar företrädare ur Svenska kyrkan vigselrätten med näbbar och klor? Prästen och teol dr Annika Borg var väldigt öppenhjärtig i P1:s "Människor och tro" i helgen:

- Det är jätteviktigt [med vigelserätten i Svenska kyrkan]... Det här är ju olika lobbygrupper som vill slå sönder det här väl fungerande systemet. Och dessutom om man ska tala från Svenska kyrkan så är ju det här en jätteviktigt kontaktyta. Det här är en oerhört stor dag i människors liv där man formulerar de här löftena, och det är en kontaktyta som är väldigt central.

Ok, hon säger en del annat också. (Och visst kan man se en missionerande aspekt i detta med Svenska kyrkans "kontaktyta.") Men debatten illustrerar problemet med Svenska kyrkan nuförtiden. När det statliga stödet upphört är man helt beroende av att ha kvar medlemmar som betalar kyrkoavgift, och dessas villighet att göra så bygger på att de då och då möter och får en "bra service" (eller ett gott möte, om man vill vara snällare!) av kyrkan. Det gör att man inte riktigt kan veta med Svenska kyrkan i dessa dagar: säger de så här för att de verkligen tycker så - det vill säga: är det en teologiskt motiverad ståndpunkt - eller handlar det om ekonomisk överlevnad?

[Förresten: i inslaget medverkar även min handledare prof. Oloph Bexell - som alltid föredömlig i kunskap & klarhet!]

Labels: ,

15 Comments:

Anonymous Filp said...

det är såklart det senare som avgör, men det är ju vänligt av dig att du tar upp det som en öppen fråga:-)

Problemet är väl just att det har reducerats till en kontaktyta (liksom andra viktiga kyrkliga handlingar) och därmed har man kompromissat med innehållet och innebörden i de olika kyrkliga handlingarna och efter att ha tummat och kompromissat ett tag så blir det ju svårt att plötsligt komma med några teologiska argument - eftersom det är de teologiska argumenten vi har tummat på, just för att behålla den breda kontaktytan...

7:46 AM  
Anonymous peter said...

Du sätter fingret på SVK:s kris Joel. Vi slits sönder av tillmötesgåenden; att ge folk vad folk vill ha osv. SVK vill fungera som en institution, fast vi inte längre njuter institutionens "fördelar". Det vanligaste argumentet för att ha kvar vigselrätten uppfattar jag som just det Annika Borg säger: Det är en viktig kontaktyta...

8:19 AM  
Anonymous joel s said...

Mycket goda reflexioner!

Du sätter fingret på "mysteriet bakom mysteriet" i denna fråga.

1:45 PM  
Blogger joelh said...

filip: lite vänlig måste jag ju vara med tanke på alla vänner jag har i Sv Ka! :) (vet inte riktigt vilken fålla jag ska räkna dig till numera...!

peter: på ett plan kan jag ju uppskatta och tycka att det är bra att Sv Ka har denna kontaktyta (en "kulturkristendom" som faktiskt kan medverka till att dra människor mot Kristus - det finns många exempel på det). Men det blir meningslöst om det upphör att vara/likna kristendom.

joel: tack!

2:36 PM  
Anonymous Anonymous said...

Bra sagt. Och trevligt med gungstolen som ni fått. Hälsa Ludde.

7:58 PM  
Blogger joelh said...

anonymous: vem ska jag hälsa från?

8:53 PM  
Anonymous Jonas said...

Annika Borg är ju tyvär ingen bra representant för Svenska Kyrkan, men en typiskt representant för etablissemanget. När det blir tillåtet att viga homosexuella, vilket bara verkar vara en tidsfråga lär det nog bli strömhopp till katolska kyrkan.

12:22 AM  
Blogger Ludvig said...

Ärligt talat så tycker jag du generaliserar nu. Din fråga varför företrädare för svenska kyrkan försvarar vigselrätten skulle nog må bättre av att ha formulerats "vissa företrädare". Jag har faktiskt inte stött på en enda som har försvarat vigselrätten bland de jag diskuterat frågan med. Snarare tvärtom. De flesta präster uppskattar förslaget. Dels på grund av att det är den bästa lösningen på HBT-frågan dels för att de som söker sig till kyrkan för en vigsel är de som verkligen vill ha en vigsel där.

Sen tror jag iof att det kommer att dröja ett tag innan folk slutar viga sig i kyrkan av kulturhistoriska och traditionella skäl.

9:26 AM  
Anonymous parbring said...

Vart nu strömhoppen går kan man undra (finns de?) men jag är i vart fall rädd för splittring, om någon form av "vigseltvång" för oss präster införs. Den alltid lika debattvillige Dag Sandahl påstår i sin blogg att tusen präster är emot det. Ingen aning var hans siffra kommer ifrån (eget huvud?), men helt orimlig är den nog inte. Många handlar det om. Hur hanterar SvK det? Skiter i det (om man följer Helle Kleins åsikter)? Blir det en ny missionprovins? Frågan är vad det blir för kyrka av 1000 präster. Kyrkan består ju trots allt inte främst av prelaterna...

1:02 PM  
Blogger joelh said...

ludvig: jag medger att jag det är ett visst konspiratoriskt drag i mitt inlägg, och jag medger också att det finns andra argument! (det skriver jag till och med)

MEN hur argumenterar man som kyrka för att man ska vara den "statliga vigselförrättaren"? Det uppfattar jag är frågan i debatten, inte om det är rätt eller fel att viga homosexuella eller inte.

Jag sympatiserar mycket med att skilja kyrkan från staten (åtminstone staten i dess sekulariserade form som vi har idag), och då kommer den här frågan lite som gudasänd. Det får kyrkan att ta tag ifrågan och fråga sig om det verkligen är rimligt att man agerar statlig tjänsteman. Är det vad det kristna äktenskapet handlar om? Att det blir ett juridiskt reglerat kontrakt?

Nej, det bästa vore om man gifte sig, åkte på bröllopsresa och allt det där, och sedan skickade in en blankett till nån myndighet för att få det juridiska relgerat. På så sätt bevaras den teologiska ramen: äktenskapet är en helig förening av två människor inför Gud. (Notera att jag inte sa "man och kvinna" här. Inte för att jag inte har en åsikt om det (as you very well know...), men för att det är en annan - om än närbesläktad - debatt!)

4:04 PM  
Anonymous D said...

parbring
1000 låter väldigt litet! Det var väl minst 7-800 som skrev på Kalins upprop, trots att väldigt många inte vågade. (Jag roade mig själv med att lista alla mina bekanta som jag räknade med skulle skriva på, men det var bara en liten liten del av dessa namn som faktiskt dök upp — och jag tror inte att det berodde på att jag misstagit mig om deras åsikter...)

Och den listan gällde ju ändå bara välsignelse. Antalet som är mot könsneutralt äktenskap lär ju vara rejält mycket högre!

Sedan är förstås frågan hur många som vågar stå för det, och hur många som fegar ur...

Joel
Intressant: du är den förste jag sett som tydligen delar min uppfattning att det naturliga för en kristen vore att i så fall ta den kyrkliga vigseln före den civila.

Men att vänta ända tills efter bröllopsresan tycker jag är att ta i, och inte riktigt förenligt med löftena. Skulle något hända har man ingen arvsrätt, ingen rätt att ta medicinska beslut för den andre osv — för att nu inte tala om vilken soppa det skulle bli om den andre överlever i 50 år, men så hjärnskadad att han/hon förblir permanent oförmögen att någonsin genomföra den planerade civila vigseln!

Nej, min favorit vore ett civilt kontrakt som man helt enkelt gick ut i sakristian och undertecknade, förslagsvis mellan löftena och förbönen, och sedan lämnade in på Skattemyndigheten eller Tingsrätten.

10:16 AM  
Blogger Ludvig said...

Jag har lite problem att följa en debatt i kommentarerna såhär, blir lite glosögd av allt scrollande upp och ner... Men jag misstänker att vi inte är emot varandra, det är vi ju sällan.

Jag tror att vad jag menade var att det är inte alla i svenska kyrkan som försvarar vigselrätten "med näbbar och klor". Många skulle vara glada att slippa den här "kontaktytan" (Som ju oftast gör prästen mer till rekvisita i en traditionell ceremoni än en förrättare av en gudstjänst).

Det var inte heller min mening att göra detta till HBT-fråga utan jag menade mest att detta var en god bieffekt av att man skiljer kyrkan och staten ordentligt. Effekten av att staten och kyrkan får tänka över sina egna ståndpunkter ordentligt - och enskilt.

10:44 AM  
Anonymous parbring said...

En annan intressant konsekvens av att skilja kyrklig och civil vigsel åt, är ju att man skulle kunna vigas kyrkligt utan att ingå ett civilt äktenskap. Vad är nu poängen med detta? Jag tänker kanske främst på de lägen där staten skulle kunna tänkas förbjuda vigsel av två människor som kyrkan inte har något alls emot att de gifter sig. Exempelvis pga hudfärg. Detta sker, pris ske Gud, inte i Sverige av idag, men sådana situationer har funnits, och kommer säkerligen att finnas i framtiden också. För mig handlar det här alltså främst om en frihet för kyrkan, att inte staten alltid måste stipulera vad vi får (måste?) välsigna, och vad inte.

Och vad gäller kontaktytan - vi kanske skulle försöka utvärdera hur många fler lärjungar vi har vunnit genom alla kyrkvigslar? Jag har varit på ett par vigslar där prästen knappt har vågat säga "Gud" i talet. Vad blir det då av kontaktytan? En "god relation" till kyrkan, så att de fortsätter betala skatten? Tala om att vara på en kyrka på defensiven!

11:57 PM  
Blogger joelh said...

ludvig: aha, ok - då är jag med! vi är som alltid på samma sida! (har du sett förresten att vår gemensamma favorit per gessle släppt en ny låt! :) )

d: rent praktiskt är ju din lösning den bästa. om om skulle hända... poängen med att lägga lite tid emellan är dock att man verkligen ska förstå att det inte är staten som gifter en, utan kyrkan. Att äktenskapet är konsumerat och man till och med har börjat leva som äkta makar innan staten blandas in, för att man ska förstå att det man gör via staten är en teknisk praktikalitet.

parbring: jag har en vän som har en vän (!) i den mennonitiska kyrkan som är gift utan att vara registrerad statligt. Det är ett statement helt enkelt om att de kristna tillhör "ett annat rike". Att dem vi är konstitueras av kyrkan, inte av staten. På ett sätt så är ju mitt förslag om att låta det gå tid emellan kyrklig vigsel och juridiskt kontrakt en (väldigt mycket) mjukare form av samma tanke. Ett sätt att utan separatism påminna sig om samma sak. Fast jag medger att d:s alternativ helt klart har sina poänger!

12:19 AM  
Anonymous Jonas said...

Borg är en dålig representant eftersom hon företräder samma åsikt som kyrkans ledning, för vilken man har inget eller litet förtroende, och inte den uppfattning många gräsrötter har; låg-, gammal-, hög-, karismatiskkyrkliga, ELM-BV, Missionsprovinsen, leastadianerna, EFS. Hur många av biskoparna går ut och uttrycker vad som är en grundbult i Guds ord; äktenskapets funktion och innebörd (även om biskop Ragnar debatterade med biskop Martin i tv och biskop Ragnar iallafall var lite vettig).

Jag var på Frimodig kyrkas stormöte i Stockholm i helgen med massor av kyrkliga dignitärer på gräsrotsnivå då (beträffande vigningen), bland annat Dag Sandahl. Ja det är lätt att vara negativ, samtidigt kan det vara så att fler och fler börjar inse att nu är måttet rågat med sekulariseringen och avkristningen och att man måste våga säga offentligt och sedan leva efter att ingen kommer till Gud utom genom Jesus Kristus, och att han är vägen sanningen och livet.

Något som är positivt är att Hakon LÅngström kan tänka sig att ställa upp som biskop i Stockholm efter Krook. Det är en hedervärd och god person som har en djup tro och samtidigt har en moderat och timid framtoning - och som inte är feg av sig. En sådan biskop behöver kyrkan.

Det är också så att vart Svenska kyrkan går angående samkönade äktenskap sannolikt kommer att smitta av sig även på frikyrkorna, indirekt. Därför är det ju bra om våra frikyrkliga vänner, som fortfarande är med i Sv K ställer upp och röstar in Jesustrogna i de kyrkliga församlingarna..

12:26 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home