Sunday, December 21, 2008

Compassionate conservatism

Allt för sällan, särskilt i den svenska debatten, hör man en konservativ politisk position artikuleras med någon ordentlig (eller vettig) filosofisk underbyggnad. Och med den våg av nyliberalism som svept över svensk politik - inklusive de nya moderaterna - på sistone lär det väl knappast bli vanligare. Men det här låter faktiskt ganska sympatiskt:

"The fundamental political problem, I’ve concluded, is in how we think about the state. If we look to it as arbiter of legitimacy, safety, or morality, we have already neglected the sources of real meaning in our lives. State intervention is dangerous not because it's “coercion” (I don’t mind coercion), but because of its inhumanity. The more we depend on government, the less connection we have with one another. My dissatisfaction with American politics is partly due to the remnants of New Deal liberalism, the conviction that if something is wrong it must be the government’s job to fix it, the utter disregard for limited government."
(Från artikeln "Yale Brought Me to Conservatism")

Nyliberaler och konservativa förenas visserligen i längtan efter en mindre stat, men motiven skiljer sig. De nyliberala vill att individen ska klara sig själv, de konservativa att man ska få chansen att vara beroende av - och i gemenskap med - människor och inte en statlig byråkrati. Att man ska vara en person, inte en siffra i systemet.

(Och precis när jag håller på och skriver detta dyker en amerikansk vän upp oanmäld med nybakade julkakor. Det kan väl inte vara en slump?)

Labels:

7 Comments:

Blogger hapax said...

Idag var jag på jourläkarcentralen och hämtade ut tavegyl till min sjuåring som har vattkoppor och inte kan sova på natten för klådan. När jag frågade vad medicinen kostar log sköterskan och svarade "Tacka Region Skåne".

Det är lite opersonligt att tacka Region Skåne. Men jag gör hellre det än byter med det amerikanska systemet. När vi bodde en termin i USA blev vi förtjusta över den öppenhet och hjälpsamhet människor visade mot varandra. Samtidigt märkte vi också vad en enkel öroninflammation kostar när man inte har sjukförsäkring.

Den ideella sektorn i USA är mycket större än här. Men den är ändå betydligt mindre än den offentliga sektorn här. Därför är det bättre att vara relativt fattig i Sverige än i USA. Medkänsla är bra. Men den kan inte ersätta ett schysst socialförsäkringssystem.

11:41 PM  
Blogger marvi said...

Vad i de "nya moderaterna" handlar om nyliberalism?

11:47 PM  
Blogger joelh said...

hapax: ja, det är precis det som är problemet. man förlorar i någon ände hur man än gör. antingen en stark stat och ett mer opersonligt samhälle, eller en svag stat och folk som hamnar utanför systemet. jag har inget bra svar på hur man ska balansera dessa saker.

marvi: Det är väl allmänt bekant att "de nya moderaterna" tonade ner partiets konservativa profil tillförmån för en mer liberal framtoning? De talar ju själva om sig som ett parti kännetecknat av "konservativ samhällssyn och liberala idéer." Min fråga är snarare hur den konservativa samhällssynen kommer till uttryck?

6:11 PM  
Blogger marvi said...

joelh:
Jag håller inte med. Det man tonat ner i de nya moderaterna är främst det nyliberala: avregleringar, skrotat LAS, stora ofinansierade skattesänkningar, privatiseringar, nattväktarstat, fri sprit och bredare trottoarer. Det som det gamla MUF drev så hårt.

Det som tillkommit istället för det nyliberala skulle jag kalla "socialkonservatism med livstilsliberala inslag".

Reinfeldt är betydligt mer konservativ än det gamla MUF-gänget runt Bildt. Det är väldigt långt från det nyliberala idégodset (Hayek, Friedman, Rand).

7:20 PM  
Blogger joelh said...

marvi: hm, intressant. men det betyder väl iofs inte att de har blivit mer konservativa? är det inte snarare så att de har gått mer åt vänster i dessa frågor, ex. skrotandet av nattväktarstaten?

7:23 PM  
Anonymous Marcus said...

Hej Joel! God Jul & (snart) Gott Nytt År!

Angående compassionate conservatism, som starkt förts fram av Michael Gerson (Bush f.d. talskrivade, mannen bakom den moderna "good and evil"-retoriken), så har den ju en del tilltalande drag. Dessvärre är det inte med forskning överensstämmande att en välfärdsstat skulle innebära minskad gemenskap medborgarna emellan. Tvärtom faktiskt. Här kommer ett passande citat från Olog Petersson och Bo Rothstein (kanske ingens favorit, men ändå) i förordet till den svenska utgåvan av Putnams "Bowling Alone":

"En annan myt är att en omfattande välfärdsstat skulle undergräva det sociala kapitalet. De stora offentliga trygghetssystemen skulle sålunda göra det mindre angeläget för medborgarna att själva sluta sig samman i frivilliga organisationer. Många konservativa krafter, som den nuvarande Bush-administrationen, ser i denna teori ett argument för att minska det offentliga ansvaret för väldfärdsfrågor och istället överföra sådana uppgifter till olika frivilliga organisationer såsom kyrkliga samfund. Tillgänglig forskning visar emellertid att det inte finns något sådant samband mellan en liten stat och ett omfattande civilsamhälle. Tvärtom visar internationellt jämförande studier snarare att såväl det mellanmänskliga förtroendet som styrkan i det frivilliga organisationsväsendet är starkast i de skandinaviska länderna och svagast i länder med en liten offentlig sektor."

Det verkar rimligt att förklara detta med att utan basal trygghet så plockar människan fram sin egoistiska sida och sätter konkurrens och vinstintresse före medmänsklighet och solidaritet. Säkerligen gynnas kortsiktig effektivitet av sådan allmän konkurrens, men långsiktigt är det högst tveksamt.

Intressant debatt dock, vi får föra den på riktigt någon gång! =)

10:36 AM  
Blogger joelh said...

marcus: tack för citatet. intressant och säket också riktigt. ibland slås man över hur folk i amerikat betraktar sina liv som "egna företag".

10:55 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home