Monday, January 26, 2009

Lättillgänglighet? Bah!

Då och då inbjuder oss Vatikanens oerhört osmidiga mediamaskin att leka leken "Vad betyder detta, egentligen?" Alltså: de säger eller gör något, och vi andra får uppgiften att försöka förstå det. Klart, de får ju bra hjälp av sekulär media som ju gärna vill ha rubriker av det mer braskande slaget. Jultalet som inte handlade om homosexuella var en nöt att knäcka (särskilt eftersom Vatikanen bara la ut talet på tyska och italienska på nätet, för att göra det lite extra knivigt för oss som försöker räkna ut vad de har sagt och menat), men eftersom vi firade en stilla jul här i USA utan släkten så hade jag några timmar över den 23 december och lyckades till slut lista mig fram till vad som hänt. Skrev om det här.

Men den gode Benedict fortsätter att utmana dem som vill förstå (och, frågar man sig, skrämma bort dem som inte vill lägga en timmas surfande på den uppgiften...) så denna vecka har vi fått en ny nöt att knäcka! Nu häver han nämligen exkommuniceringen av SSPX biskopar, inklusive Richard Williamsson som nu åtalas i Tyskland som förintelseförnekare! Ja, han gör det till och med samma vecka som denna mediala bomb briserar!

Och man frågar sig naturligtvis:

But why?

på The Daily Telegraph är den bästa att vända sig till i gåtlösartider. Även denne expert - han är även chefredaktör för ett katolskt nyhetsmagasin - medger dock att det inte var en var en lätt uppgift denna gång, utan att det var först "after reading several careful analyses of the situation - I finally understood why the Pope has lifted these excommunications despite the fact that Williamson is a poisonous fruitcake."

Ja, läs honom själva.

Det viktigaste lärdomen synes vara påminnelsen om att Vatikanen är en medeltida institution som tycks vara totalt oförmögen att anpassa sig till en tid av "mediacycles," och som allt för ofta inte anser sig behöva förklara sig närmare eller vara övertydlig i sånt som man anser självklart (T.ex. kunde man ha passat på att tillsammans med hävandet av exkommuniceringen ha infogat ett fördömande av Williams anti-semitiska utsagor...)

En ljusning kan dock vara på väg. Vatikanen har trots allt nu lanserat en egen youtube-kanal! Där säger Benedict själv internet kan vara en väg att finna "det sanna, det sköna och det rätta" (den gamle platonikern!) Låt oss hoppas.

Uppdatering: Här kommenterar även biskop Anders Arborelius att "det är svårt att förklara sånt här."

8 Comments:

Anonymous Erik Å said...

Ja, tajmingen var inte den bästa, för att säga det minsta...

Man kan dock komma ihåg att man från Vatikanens sida fördömde nazism som oförenligt med katolsk tro redan 1937, då Pius XI promulgerade brevet "Mit brennender sorge" mot nazismens barbari. Kanske anser man från Vatikanens sida att det är så klart var man står i frågan att det inte kan missuppfattas? (Det tror jag dock är en missuppfattning i så fall; det tål att upprepas gång på gång.)

Sedan kan man också komma ihåg vad hävandet av ex-kommuniceringen är och inte är. Det kan tas som exempel att det ömsesidiga upphävandet av exkommuniceringen mellan påven och den ekumeniske patriarken skedde 1965; detta var dock bara ett första steg i en process mot återförening, inte dess slutmål. Så är det också nu.

Damian Thompson reder ju ut saker bra. Man kan dock också tillägga i vilket ljus påven nog ser detta hävande. Upphävandet skedde i slutet av böneveckan för kristen enhet. Efter varje koncilium i kyrkans historia (i stort sett) har en schism skett över den. Pius X:s prästbrödraskap är, på ett sätt, den schismatiska gruppen denna gång. Nu, 40 år efter Andra Vatikankonciliet, är tiden för återförening, om inte splittrningen skall permanentas; jag tror att påven, som såsom kardinal och påve arbetat med frågan i 30 år, av hela sitt hjärta önskar överbrygga splittringen under sitt pontifikat. Med detta beslut har ett steg tagits, ett steg som man från Pius X också satte som en förutsättning för samtal om lärofrågor. Nu kan dessa samtal komma till stånd.

De frågor där man främst opponerar sig mot Andra Vatikankonciliet är besluten om religionsfrihet och synen på andra religioner.

Herre, må vi, genom hjärtats omvändelse, bli ett i Dig, liksom Du och Fadern är ett - för att världen skall tro. Amen.

10:32 AM  
Blogger Charlotte Therese said...

Ja, intet är som katolska "julenötter"... Vi brukar få ett litet lass året om...

Svåra att knäcka - men desto större utmaning.

Bloggandet blir aldrig tråkigt om man har Vatikanen i fokus... :-)

Läs gärna detta (d.v.s. hänvisningen vidare därifrån) för mer kött på benen:

http://katolskakyrkan.blogspot.com/2009/01/sspx-senaste-nytt.html

Exkommuniceringen hävdes alltså några timmar innan programmet sändes i svt - så frågan är om de ens visste om det, om tv förhandsinformerat dem.

Ärligt talat så tror jag annars inte att Vatikanen är så intresserad av svensk lokal-tv. Men reportaget har ju spritt sig med blixtens hastighet - så de kanske tänker om...

Det har också understrukits att Vatikanen genom detta på intet sätt sympatiserar med Williamsons åsikter.

12:28 PM  
Blogger joelh said...

erik & charlotte-therese: tack för info och vissa klargöranden! I en mening måste det ju understrykas Vatikanen ju är i sin fulla rätt att sätta sin egen agenda , utan allt för stor hänsyn till media etc. Och detta är ju en fråga som man arbetat med länge! (timingen är ju nästan märklig!) Men man kunde ju ibland önska att de valde att vara "övertydliga" om vissa saker, för att undvika missförstånd & mediadrev.

1:31 PM  
Anonymous Erik Å said...

Joel och Therese: Håller helt med!

6:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

Kan inte låta bli att ondgöra mig lite över SVT:s reportage, speciellt när reportern besökte Oskarshamn och pressade en stackars kantor i församlingen stenhårt. Precis som om hon hade det minsta med saken att göra. Det är som om de skulle skälla på en montör på volvo för varslen i Torslanda. Sedan känns det som om grovt överdrev SSPX framgångar i Sverige... // Peter

10:09 PM  
Anonymous Johan Stenberg said...

Jag kan bara instämma.

Katoliker har generellt sett en oerhörd brist på förståelse för icke-katolska perspektiv. Det gäller tex Maria där de flesta katoliker inte alls verkar fatta vilka oerhörda svårigheter många protestanter har med mariadogmerna. Det gällde även reformationen där påvarna verkade påtagligt ointresserade eller åtminstone okunniga om allvaret i reformationens stormstyrka.

På många sätt hedrar det vår nuvarande påve att han ger blanka tusan i vad världen tycker. Men det skulle inte skada om vatikanen blev lite ivrigare att förklara varför den gör som den gör och tycker som den tycker.

10:51 PM  
Blogger Teija said...

Mediastormar kommer och går men Vatikanen består... Problemet är att vi får det mesta av vår information från sekulära media som på intet vis har något intresse av korrekt rapportering om det som sägs av Kyrkan. De vill bara skapa braskande rubriker.

8:56 AM  
Blogger Charlotte Therese said...

Har funderat en hel del på det där med timingen...

Datum lär ha valts för att anknyta detta till årsdagen för Andra Vatikankonciliets inledning (varefter schismen uppstod).

Men så sammanföll det ju också med böneveckan för kristen enhet.

Och med Förintelseåminnelsen.

Och med Uppdrag granskning.

Och allt detta sammanknutet blev till den bomb som har exploderat i media...

Själv fascineras jag av Williamsons grodförråd - det finns mycket mer än detta uttalande om man gräver lite.

Hans syn på kvinnor är inte att leka med. Som hämtad ur ett annat århundrade. Och framförd med argument som inte liknar just något annat.

Har bloggat ganska mycket om SSPX och alla turer vid det här
laget...

Här finns alla inlägg om någon är intresserad:

http://katolskakyrkan.blogspot.com/search/label/SSPX

7:58 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home