Wednesday, May 20, 2009

Englund & evangelierna

Peter Englunds blogg är en av de mest läsvärda, alla kategorier (ta bara det undersköna och -fundiga senaste inlägget om blyertspennor). I ett par inlägg har han diskuterat biografiskrivandets ädla konst, där han infogar ett citat av "den oförliknelige Borges." Borges skriver att verklighetens - och, kunde man tillfoga för tydlighets skull, människolivets - komplexitet gör det möjligt att skriva ett "närmast oändligt antal biografier om samma människa" som sinsemellan kunde bli så olika att en som läste dem alla knappt förstod att de handlade om samma person:

"Låt oss förenkla det hela storligen, och tänka oss att ett liv består av 13.000 fakta. En av dessa hypotetiska biografier skulle bygga på för serien 11, 22, 33…; en annan på serien 9, 13, 17, 21…; en annan serien 3, 12, 21, 30, 39… . En historia över en människas drömmar är ej omöjlig att föreställa sig; en annan, om organen i hans kropp; en annan, om alla misstag han gjort; en annan, om alla de ögonblick han tänkt på pyramiderna."

Detta leder tankarna till de fyra biografier över Jesu liv som återfinns i Nya Testamentet, och hur problematisk och - det finns inget annat ord - ytlig den kritik som bygger på skillnader mellan dessa fyra är.

3 Comments:

Blogger Charlotte Therese said...

Det visar också hur lite av Jesu liv evangelierna egentligen beskriver - också sammanlagt.

Ibland är det nyttigt med svindlande perspektiv.

Så man kommer närmare verkligheten.

8:33 PM  
Blogger Lovisa said...

Trevlig skrivarstuga verkar han ha också!

10:11 PM  
Anonymous Andres Chacòn said...

Kan bara instämma, både gällande Englunds eminenta blogg samt kritiken av "motsägelser" eller skillnader mellan de synoptiska evangelierna och Johannesevangeliet.

Att fyra böcker skulle kunna fånga ETT HELT människoliv i TOTAL samstämmighet, i detta fall Jesu liv, är ett absurt krav ifrån exempelvis muslimsk håll.

Kan omöjligen hålla mig ifrån Johannesevangeliets slutverser i
kap 21:24-25 :

24. Det är den lärjungen som vittnar om detta, och som har skrivit detta; och vi veta att hans vittnesbörd är sant. (St Johannes)

25. Ännu mycket annat var det som Jesus gjorde; och om allt detta skulle uppskrivas, det ena med det andra, så tror jag att icke ens hela världen skulle kunna rymma de böcker som då bleve skrivna.

Där är ett av flera skäl till att Traditionen (Kyrkans Tradition)växte fram, som ett sätt att bevara det traderade Ordet, tills Skriften skulle bli kanoniserad.

Även efter att Kyrkan färdigställt Den Heliga Skrift, är det mkt som Skriften inte tydligt uttalar,(läs sista versen i Joh-evang.) likt om Guds natur (tre personer-En Guddom). För detta behövde och behöver Kyrkan bevara och försvara det traderade Ordet, precis som Traditionen alltid spelat och spelar en roll bland våra Bröder inom judendomen.

12:24 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home