Tuesday, June 16, 2009

Det gamla gardet

Det har varit dragspelsfestival här på Bjärka-Säby. Slottet har fyllts av gamla människor - det finns ingen anledning att söka en eufemism för ett vackert epitet - som entusiastiskt sjungit de tillika gamla sångerna. I pauserna har det druckits kaffe i slottskafét, inte sällan under uppassning av jämnåriga som tar extrapass i köket för att se till att ruljansen fungerar en intensiv helg som denna.

När en människa är borta saknas hon för sina kvaliteter och egenheter, och efteråt minns man ömsom med sorg, ömsom med glädje, denna person. Men efter att tonerna från festivalen klingat ut slog det mig: Det kommer en dag då hela denna generation borta! Det är inte svårt att se att det går en skiljelinje, en generationsgräns, mellan de som nu passerat 70 och fyrtiotalisterna, de som är morgondagens "gamla människor". Ibland tänker man att gamla människor är som de är för att de är gamla, men funderar man efter ett varv till så inser man att de är som de är på grund av den tid och de värderingar som format dem. Fyrtiotalisterna, som var unga på 60-talet, har formats av en annan tid och andra värderingar, och de kommer därför vara annorlunda när de är gamla.

Den här texten handlar inte - främst i alla fall! - om att jag föredrar en generation före den andre, utan snarare om en sorg över att något som jag tycker om en dag kommer att vara borta. Att de som kommer efter oss, mina barn, inte kommer att möta och känna till denna generation. Vi får försöka berätta för dem, men det kommer låta som en saga: "Det fanns en gång människor som gjorde det till dygd att inte klaga och som gärna slet hårt i det fördolda utan att söka varken uppmärksamhet eller bekräftelse. De jobbade så länge de orkade, men inte för att de ville 'förverkliga sig själva' utan för att de tyckte att det var riktigt att leva så. De var fromma och och bad mycket, men inte så mycket för sin egen välgång som för andras; de sökte Guds ledning, men de sprang inte oroligt härs och tvärs i jakten på den."

(Läs mer här)

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jag känner igen den där sorgen. Mina morföräldrar dog på nittio-talet. Jag minns att jag sörjde inte bara dem utan en generation, ett sätt att leva och vara. Det blev väldigt tydligt.

Jag kan fortfarande känna doften från min mormors linneskåp. Det går aldrig ur mig. /bokmalin

10:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

Inte ont om 40- talisterna men de är roliga och lite "naiva".
Inom äldreomsorgen talas om att 40-talisterna kommer att KRÄVA. De är vana att få allt och de kommer inte att nöja sig med vad dagens gamla nöjer sig med.

Vi får se. När 40-talisterna behöver äldreomsorg då är 80-talisterna mitt i karrierän. Och enligt visa undersökningar 80-talisterna gör det de vill , så länge det är roligt och så länge de har lust.
Det blir "kultur" krock.
Jag jobbar inom äldreomsorgen och brukar skämta om detta.
Politikerna blir mest nervösa, tittar neråt och bläddrar i sina papper.
Rodica Dobondi

10:55 PM  
Blogger joelh said...

bokmalin: ja, såna saker blir ju väldigt påtagliga. vem har linneskåp idag? vilka nostalgiska dofter kommer vi lämna efter oss som minnen till de som kommer.

Rodica: ja, det kommer nog att bli en krock! och resurser finns väl knappast. Men senaste utredningen talar ju om att vi måste jobba tills vi är 79 för att hålla pensionerna på dagens nivå, så vi kanske inte har tid att sitta på hem..! :)

12:11 AM  
Anonymous Filip Sandahl said...

Jag missar alltså dragspelarna? Jag har bett min granne att lära mig detta ädla instrument och nu inser jag att jag missar ett helt gäng dragspelare med några dagar...

9:25 PM  
Blogger joelh said...

du missade en hel armé av dem!

5:46 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home