Monday, April 26, 2010

So 2009...

David Quinn på Irish Independent argumenterar för att Benedict XIV har ersatt George W Bush som medial "bogeyman." Påminner om nåt jag läste - ehem - för drygt ett år sen...

Hannah's ChildNu finns den ute, Stanley Hauerwas memoarer - som min hustru tagit omslagsbilden till! Vad jag än gör som teolog så kommer jag aldrig komma i närheten av detta.

Även SCM använder hustruns bild för den brittiska utgåvan; här kan man läsa boken "blurpad" av Rowan Williams.

#stoltmake

Thursday, April 22, 2010

Lewi Pethrus & Stanley Hauerwas?

"Men det ska vara så, att världen är värld och de kristna är kristna. Guds ord ger en klar och tydlig skillnad. Och församlingstukte är till för att hålla gränsen klar, så att människorna, när de passerar, kan säga: här är Guds folk, och här är världen."

Lewi Pethrus, "Kristen församlingstukt" år 1930.
(Samlade skrifter, band 6, s 94)

Första halvan av citatet påminner mycket om Hauerwas – "Let the world be world" - men andra halvan får kanske vissa av oss att studsa till. Frågan är: följer det andra, församlingstukten, nödvändigtvis av det första?

Wednesday, April 21, 2010

Dawkins till katolska kyrkans försvar?

Nej, inte nu - då han kräver påvens arrest - men för inte så länge sedan skrev han följande rätt märkliga passage i sin bok "The God Delusion".

"Priestly abuse of children is nowadays taken to mean sexual abuse, and I feel obliged, at the outset, to get the whole matter of sexual abuse into proportion and out of the way. Others have noted that we live in a time of hysteria about paedophilia, a mob psychology that calls to mind the Salem witch-hunts of 1692… All three of the boarding schools I attended employed teachers whose affections for small boys overstepped the bounds of propriety. That was indeed reprehensible. Nevertheless, if, fifty years on, they had been hounded by vigilantes or lawyers as no better than child murderers, I should have felt obliged to come to their defence, even as the victim of one of them (an embarrassing but otherwise harmless experience).

The Roman Catholic Church has borne a heavy share of such retrospective opprobrium. For all sorts of reasons I dislike the Roman Catholic Church. But I dislike unfairness even more, and I can’t help wondering whether this one institution has been unfairly demonized over the issue, especially in Ireland and America… We should be aware of the remarkable power of the mind to concoct false memories, especially when abetted by unscrupulous therapists and mercenary lawyers. The psychologist Elizabeth Loftus has shown great courage, in the face of spiteful vested interests, in demonstrating how easy it is for people to concoct memories that are entirely false but which seem, to the victim, every bit as real as true memories. This is so counter-intuitive that juries are easily swayed by sincere but false testimony from witnesses."

Sid 315-16 i The God Delusion.

Jag misstänker dock att det är en typ av "försvar" som den katolska kyrkan betackar sig för!

Tuesday, April 20, 2010

Nej, detta var naturligtvis inget viktigt...

Det är ju inte heller ett särskilt aktuellt ämne... Ledaren för en miljard katoliker kan verkligen inte mäta sig med arkitekten Adolf Loos, konstnären Marcel Duchamp eller det litterära paret Bruckmann som fått understrecket-redaktionens uppmärksamhet de senaste dagarna!

_______________________________________
Från: joelh
Skickat: den 19 april 2010 20:30
Till: Under strecket
Ämne: Understreckare om påve Benedikt?

Hej,

Idag var det femårsdagen sedan kardinal Ratzinger blev påve Benedict XVI. Så vitt jag kunde se hade ni inte någon understreckare om det. Skulle en sådan intressera er? Den exakta femårsdagen är ju förbi om några timmar, men det skulle kanske ändå vara intressant för era läsare med en text som tar upp och noterar huvudlinjerna i detta fem år långa och mycket kontroversiella pontifikat?

Jag arbetar som doktorand i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Min huvudinriktning är just modern kyrkohistoria; jag har tidigare bl.a. skrivit en publicerad understreckare om Sarah Palin och den moderna evangelikalismen. (Har även publicerat i olika vetenskapliga och populära magasin - se bifogad CV)


vänliga hälsningar,
joelh


Datum: Tue, 20 Apr 2010 09:13:22 +0200
Från: Under strecket
Ärende: SV: Understreckare om påve Benedikt?
Till:joelh

Hej Joel,

jag måste tacka nej till ditt förslag.

med vänliga hälsningar

I.F.
tf red Under strecket

(Och eftersom det är så svårt med ironi i bloggposter bör jag kanske lägga till: Svaret "nej tack" hör till vardagen för en skribent - jag är verkligen inte bitter. Möjligen denna gång en aning överraskad över detta definitiva "njet".)

Labels: