Monday, February 23, 2009

Mer humor...

Jag brukar inte citera mig själv, men nu kan jag inte låta bli. När jag beklagat mig över frikyrkliga kyrkolokaler har jag brukat säga: "Problemet med dem är att om du tar bort bänkarna så är det inga problem att spela innebandy i dem."

Idag skriver Dagen att Nyhemshallen är invigd. Och det första man gjorde när bandet var klippt? En innebandymatch!

Saturday, February 21, 2009

Teologhumor

Strax efter sin installation år 1958 företog påve Johannes XXIII en resa till Israel för att leta efter Jesu grav. De gjorde en fantastisk upptäckt, och morgonen efter fyndet ringde en konfunderad påven till sin vän, den tyske exegeten Rudolf Bultmann för att få råd.

- Rudi, Johannes här. Jag är i Israel och letar efter Jesu grav. Jag har två nyheter, en bra och en mindre bra. Den goda nyheten är att vi har hittat graven. Den dåliga är att... well, kroppen är kvar.

Det blir tyst i telefonluren en lång stund. Sen utbrister en förbluffad Bultmann.

- Så han fanns verkligen på riktigt!

(Om man, som jag, skrattar högt åt denna historia är det troligen ett tecken på att man är lite skadad och borde försöka komma ut lite oftare)

Monday, February 16, 2009

Läsnotiser: om väckelsearvet

Om den pietistiske predikanten Johann Arndt (1555-1621), vars "Sanna kristendom" var den mest lästa uppbyggelseskriften i den protestantiska världen - och vid sidan av Bibeln och psalmboken den mest spridda boken i Sverige, i synnerhet i väckelsekretsar - åtminstone fram till 1900-talet:

"Arndt's first published writing was directed against the Calvinist hostility to images: 'Iconographia. Grundlicher und Christlicher Bericht von den Bildern' (Halberstadt, 1596)... After that he prepared a new edition of the [medieval, mystical work] 'Theologia Deutsch' (1597)... Arndt desired to bring late medieval mysticism back again into the Lutheran Church..."

Wallman i "The Pietist Theologians" (red. Lindberg), 2005, s 24.

Min poäng? Tja, bara den gamla vanliga: att påståenden som "det där är katolskt" eller "det där är en mysticism främmande för väckelsen" eller "det där är att avvika från traditionell pingstväckelse/evanglikalism" oftast är ganska historielösa.

Uppdatering: Den här insändare i Dagen gjorde ju detta inlägg oväntat aktuellt. "Vi behöver inte leta i de gamla kyrkorna", säger Nilsson. Well, vi har alltid gjort det - varför sluta nu? (Och att ta John Wesley som intäkt på att vi inte ska gå utanför vårt hägn?! Han som översatte och gav ut så mycket katolsk och ortodox litteratur! Och varken Bonhoeffer eller CS Lewis levde väl med vattentäta skott mellan sig och de äldre kyrkorna.)

Saturday, February 14, 2009

Traditionens gränser och sanningens

Låt oss fortsätta diskussionen något litet till.

Jag har försökt säga att ett kristet tänkande är att tänka tillsammans med kristna. Jonas har hållt med, men tyckt att min definition på vilka som är kristna samtidigt är för bred och för oklar. Hapax menar på liknande sätt att detta perspektiv egentligen inte ger någon klar vägledning för att skilja mellan sant och falskt. Eftersom "traditionen" innehåller så stor variation går det inte att säga på vilka grunder somliga "variationer" skulle uteslutas och andra inte.

Det kan vara värt att först påminna sig om samtalet inom den västerländska filosofin, där man så förtvivlat sökt efter "en plats att stå på" som är fast och inte låter sig rubbas, och utifrån vilken världen sedan kan beskrivas. Den förste, eller i alla fall mest berömde, "radikale tvivlaren" var Descartes, och han kallade den "plats att stå på" som han äntligen fann för "Cogito ergo sum." Så låt mig i ljuset av detta göra klart att jag inte har försökt argumentera för en sådan absolut plats att stå på, och synnerligen inte ett kriterium eller en regel med hjälp av vilken man kan försäkra sig om sanningen. Sanningen är eskatologisk, dvs full förvissning når vi först efter döden, och tron är en förvissning om det vi inte ser.

Vad jag har försökt argumentera för är hur man rent praktiskt bör tänka som kristen, och jag har menat att en kristen reflexion är att tänka tillsammans med andra kristna. Men Jonas och Hapax invändningar kvarstår likväl: vilka är dessa kristna som man ska tänka tillsammans med?

Mitt svar är ganska enkelt: De som i sin tur ansträngt sig för att tänka tillsammans med den katolska - dvs universella - kyrkan. Hit hör till exempel Martin Luther, som strävade efter att återupprätta kyrkan, och som använde traditionen för att kritisera rådande praxis. Det avgörande är att Luther sökte argumentera på ett sätt som präglades mer av kontinuitet än av brott. Han sa inte "Kyrkan är fallen och har så alltid varit, lyssna på mig istället, jag har sanningen." Istället sa han: "Kykans liv, så som det nu är gestaltat är inte i harmoni med kyrkans tradition, därför måste hon vända om!"

Det är alltså viktigt att man inser att bara för att jag tillhör kyrkan och tänker en tanke eller har en åsikt, så innebär inte detta är en uppfattning som "tillhör kyrkans tradition" och som är en "lika god uppfattning som någon." Det är inte nog att peka på en grupp och säga: "Men de tycker ju si och så, och de är också kristna, alltså kan jag 'tänka tillsammans med' dem!" Man måste fråga: Hur har de kommit fram till denna uppfattning, och hur harmoniserar denna uppfattning med vad kristna trott genom alla tider? Det sista är viktigt, för man kan ju tänka sig att det finns personer som tror att de tänkt tillsammans med kyrkans tradition, men faktiskt gjort det på ett ganska bristfälligt sätt. (Jag lutar åt att Calvin var en sådan.)

Återigen är det nödvändigt att hålla i minnet att detta är ett sätt att tänka, inte en regel för sanning. Bara för att vi alla tänker så här innebär det inte att vi kommer att nå exakt samma slutsatser. Men huvudsaken är att vi tänker kontinuitet mer än brott, och att de som vi ska tänka tillsammans med är på motsvarande sätt tänkt kontinuitet mer än brott.

Wednesday, February 11, 2009

Dagens Hauerwas

"Some say becoming Christian has made their lives meaningful. Well, fuck meaningful! Your lives are just not that interesting. Christianity is not about living a meaningful life. Christianity is about learning how to die... Well, that's all I had to say. [går]"

(obs: hörsägen, men det ska finnas en inspelning nånstans)

Sunday, February 08, 2009

mer SSPX

Det här var intressant: "biskop" Williamsson sparkas från sitt jobb som rektor på ett seminarium. Antar att det är ett SSPX-seminarium. Hans åsikter accepteras alltså inte ens av SSPX. Men de borde ha gjort sig av med honom för länge sedan...

Thursday, February 05, 2009

Följetongen...

Som jag tidigare sagt, Damian Thompson är en utmärkt guide i följetongen om påven och SSPX, särskilt om man är intresserad av den intra-katolska sidan av frågan (vilken naturligtvis inte kan skiljas från "omvärldens" reaktioner.) Här, till exempel. Thompson påpekar allvaret i att Williamson-affären riskerar att sätta käpparna i hjulet för Benedicts vision om en enad, post-Vaticanum II kyrka:

"But the Williamson fiasco – the utter, utter incompetence of the Vatican communications service in failing to anticipate the outcry, and the sluggish response afterwards - has given Benedict's enemies the opportunity they have been waiting for since the day his name was proclaimed from the balcony of St Peter's.

Make no mistake: far from being deeply offended by the lifting of the excommunications, many liberals are delighted that the entire traditionalist movement has been tainted by the supposed "rehabilitation" of a Holocaust denier. Other, less extreme, liberals are meanwhile quietly content to sit back and watch "the Ratzinger project" unravel.

Given that traditionalist Catholics are prone to paranoia, it's amazing how naive the Pope and his advisers sometimes appear. The SSPX car-crash was an illustration of that naivety..."

Birro

Det här var glada och rörande nyheter, särskilt om man läst den sorgliga men varma boken"Svarta vykort."

Wednesday, February 04, 2009

Augustinus om bloggar

"In fact, all sorts of wordiness come from the Gentiles, who take pains to exercise the tongue rather than to cleanse the mind."

("Sermon on the Mount", bok 2, kap 3)