Thursday, July 31, 2008

Bloggfynd!

Fann just den fantastiska bloggen stuff white people like som inte bara är fantastiskt underhållande, utan också tar död på varje idé om att vår skulle vara en "neutral" kultur.

Wednesday, July 30, 2008

Same same but different

Från The Ochlophobist:

"There are Pentecostals and then there are Pentecostals. I have known what might be called earthy Pentecostals in my lifetime. In fact, my long time best friend and his father are of this sort – and they were not uncommon in the hollows of my youth. They might drink, smoke, and cuss, along with seeing demons under most rocks and speaking in tongues. There is the overboard spiritualization, but also a certain, unwavering tenderness. These might wear the garment of health and wealth, but they don’t really believe it, or they appropriate it through a sort of kenotic givenness to others – they pray for your health and wealth even as they are giving you the shirt off their backs. They know enough of mystery – they pray and believe that God gives and heals, but when He doesn’t they don’t ask questions, or, more importantly, they do not provide answers.

There is another “type” of Pentecostal – and these are the unearthy sort. For these, all things fall under the spiritualized economy of divine cause and effect – the universe is nothing but an assortment of answers. If you do not have, or you are not well, there is a reason. Inevitably these reasons are moral reasons, even when tied to the notion of faith. You are sick or in lack or under divine punishment of some sort because of a lack of this or that virtue. Obviously, this sort of theology is about as far from Orthodox Christianity as one can get. I have never in my life been able to relate to this sort of Pentecostal on a human level."

Sunday, July 27, 2008

Obamas bön

Inte lätt att va' presidentkandidat. Den anonyma lapp med en bön som Obama stack in i Klagomuren i Jerusalem plockades upp av "någon" och lämnades till en israelisk tidning - som lät publicera den. Knappast reko, men Obamas ödmjuka privata bön lär å andra sidan inte skada hans chanser att bli president. (Och naturligtvis vill man inte uppmuntra ett så lågt medialt beteenden, men den nyfikne kan ändå läsa om lappen här!)

Uppdatering: Dagen körde nyheten häromdagen, och valde att inte trycka bönen!

Saturday, July 26, 2008

Colbert för teologer

Stephen Colbert ägnar en stor del av sin show att skämta om stridande anglikaner här. (Ca fem minuter in på klippet; fast första fem är också roligt om Obama & McCain!)

(Och med denna post firar bloggen 200 poster!)

Friday, July 25, 2008

"In twenty years time they'll call me a prophet."

Idag fyller en av historiens mest ökända påvliga encyklikor 40 år. Humanæ Vitæ utkom den 25 juli 1968; onekligen är ett ironiskt årtal för en encyklika med detta innehåll. Utvecklingen av preventivmedel, framför allt p-pillret, väckte frågor om det var ok för katoliker att använda sådana. Vatikanen tillsatte en kommission (av främst icke-teologer) vilka menade att katolska makar skulle få bestämma detta själva. "Hamlet-påven", den melankoliske Paulus VI, gick dock emot kommissionens majoritet och menade att den traditionella linjen låg fast: sexualakten måste "retain its intrinsic relationship to the procreation of human life".

Paulus VI anade att det skulle bli reaktioner på hans uttalande, och skrev redan i encyklikan: "perhaps not everyone will easily accept this particular teaching." Kritiken blev mycket riktigt massiv, och inte minst hänvisade man till överbefolkningen av planeten; det uppfattades mot denna bakgrund som direkt oansvarigt, för att inte säga grymt, att förbjuda preventivmedel.

Paulus såg dock konsekvenserna av ett bejakande av preventivmedel som än allvarligare. Han menade att det skulle leda till "general lowering of moral standards" om man helt plötsligt kunde ha sex utan att tänka på konsekvenserna (dvs. barn), att män skulle komma att reducera kvinnor "to being a mere instrument for the satisfaction of [their] own desires" och slutligen en falsk känsla av frihet och autonomi.

Och allt fler konstaterar nu att den celibatäre mannen i Rom visste mer om sex än vad man kunde tro! I en mycket läsvärd artikel rubricerad The Vindication of Humanæ Vitæ skriver Mary Eberstadt om den sexuella revolution i ljuset av Humanæ Vitæ. Hon citerar en rad (sekulära) sociologer som drar liknande slutsatser om utvecklingen de senaste decennierna som dem Paulus IV förutsåg redan år 1968.

En sak hade påve Paulus emellertid fel i. När det stormade som värst sa han till en vän: "Don't be afraid! In twenty years time they'll call me a prophet." Det visade sig ta - minst - det dubbla!

(Tilläggas kan att det inte idag är med överbefolkning som moraliskt argument som den katolska kyrkan pressas att överge sin position, utan istället med hänvisning till HIV/Aids-epidemin. Att kondomer skulle vara ett effektivt sätt att stoppa denna ifrågasätter dock Roland Poirer Martinsson i en väldigt intressant artikel här)

Wednesday, July 23, 2008

De nya Bergmanprästerna

Lyssnar på dagens sommarpratare och kan bara säga som ökenfäderna: Allt som går till överdrift kommer från demonerna. Temat är att "hålla en hög standard" i livet; inte komma för sent, etc. Eller som Raymond själv uttrycker det:

– Jag umgås bara med vackra människor. Som insett att de har exakt det de förtjänar i sina liv. Som insett att de är källan i sina liv och vägrar iklä sig en offerroll. Vågar du höra sanningen? Lyssna på mitt program. Vill du ha medömkan? Köp en hund.

Och någon kallade kyrkan en skuldbeläggande, syndaförkunnande institution? Nej, inspirationscoacherna är de nya Bergmanprästerna! (Fast utan Gud...)

Sommarläsning

Vad ska man läsa om man är teologiskt intresserad men ändå vill känna att man är ledig och inte orkar läsa så seriösa böcker?

Konspirationsteoretiska böcker om på temat religion, naturligtvis!

Jag började med detta för ett par år sedan - då var det inte beräknande utan skedde naturligt... - med DaVinci-koden, men häromveckan slog det mig att detta borde bli en trend. Då plockade jag upp "I Guds namn" av David A Yallop, en brittisk journalist som hävdade att påve Johannes Paulus I blev mördad (han dog 1978 efter bara 33 dagar på stolen).

Efter avslutad läsning kan man i dessa underbara - ? - dagar av internet kan man surfa vidare till en lång wiki-artikel om konspirationsteorier på detta tema, och även se ett youtube-klipp där Yallop promotar sin senaste (2007) bok om "the dark heart of John Paul II".

Det är en fascinerande genre, och man är i regel beroende av ganska stora och precisa förkunskaper för att genomskåda konspirationsteorier. Det handlar mycket om vad som utelämnats, och när det gäller de fakta som presenteras är det ibland fråga om mycket subtila tolkningsförskjutningar. Men genom tillräckligt många små förskjutningar kan författaren få snart sagt vilken bild som helst att framträda. Det är intressant - och ofta spännande - att ta del av hantverket. Men nästan ännu roligare att sen gå ut på nätet och se boken plockas i bitar av folk som är så insatta som man måste vara för att verkligen kunna kritisera.

Om någon har tips om konspirationsteoretiska böcker på temat kyrka/religion så tar jag gärna emot dem! Själv känner jag bara till DaVinci-litteraturen och så den om JPI.

Monday, July 21, 2008

Quote of the day

"It is as absurd to argue men, as to torture them, into believing." - John Henry Newman

Kulturkristendom

En vän kom hem från ett år på University of Notre Dame; ett av USA:s främsta universitet, tillika katolskt. Ett enormt campus med några av världens mest erkända akademiker som lärare (inte alla katoliker), och en examen som öppnar de flesta tänkbara dörrarna på arbetsmarknaden. Och så: ett litet krusifix över dörren i varje klassrum, ett amerikanskt college fotbollslag som firar mässa innan de springer ut på arenan och mitt på campusområdet det mest provocerande av allt: en staty av en kvinna med ett barn - rest till minne av aborterade foster.

Likt fast annorlunda.

(Ta en virituell tour av universitetet här)

Friday, July 18, 2008

More than words

Om man ska läsa en teologisk bok, en enda, så ska man läsa Andrew Louths "Discerning the Mystery: An Essay on the Nature of Theology." Jag fick själv tipset från en person som jag har mycket stort förtroende för; han menade att det var den bästa bok han läst (och han har läst många!)

Kapitel fyra rubricerar Louth (eller "louthen" som vi som älskar hans böcker kärvänligt brukar kalla honom!) "Tradition and the Tacit". Där inleder han med att diskutera den syn på traditionen som växte fram bland så väl katoliker som protestanter efter reformationen: "both sides in the Reformation and post-Reformation controversies seemed to conceive of tradition as something comparable with Scripture, either complementing it or a rival to it." (s. 73) Man talade om "skrift och tradition" alternativt "skriften ovan traditionen." Underliggande var en strikt objektiv, konceptuell syn på sanningen som ett antal "dogmer"; skriften ansågs innehålla sina lärosatser och traditionen sina. Striden gällde om dessa harmonierade eller inte.

Men när Louth går till kyrkans fäder noterar han att dessa i huvudsak inte såg traditionen om ett budskap (det gjorde däremot gnostikerna!), utan som något levt: "Tradition is, as it were, the tacit [tysta, underförstådda] dimension of the life of the Christian: what is proclaimed (for Basil the kerygma) is only part of it, and not really the most important part." (s. 86)

Traditionen är inte en uppsättning lärosatser, utan Kyrkans inre liv, som är gemenskapen med Kristus: "For the heart of the Christian faith is not something simply conceptual: it is a fact, or even better, an action – the action, the movement of the Son sent into the world for our sakes to draw us back to the Father. And it is this movement that the liturgy, with its dramatic structure, echoes and repeats." (s 89)

Betyder det att den kristna tron inte kan diskuteras, inte kan kritiseras av dem som står utanför? Nej, kerygmat kan presenteras och diskuteras. Men utan att bli arroganta så måste vi säga att det finns saker som är väldigt svåra (kanske inte omöjliga) att tala om utan någon form av erfarenhet (kanske inte nödvändigtvis kristen, det kan diskuteras). Helt enkelt därför att all mänsklig kunskap och erfarenhet inte ryms och kan fångas i ord. Men märk väl: detta gäller inte bara kristen tro utan alla kulturer. Det låter provocerande, men är egentligen inte märkligare än när fotbollsspelare eller experter suckar att en domare saknar rätt spelförståelse för att han själv inte spelat på elitnivå.

tolerans?

Ur kommentatorspåret till debattartikeln:

"Religion är ju en rent pinsam ideologi för de som inte orkar ta ansvar för sina liv! Så otroligt att det 2008 finns såna åsikter som de Halldorf företräder.Har du Joel vuxit upp bakom en stubbe i skogen eller i djungeln på Nya Guinea? Hur du lyckats ta dig egenom det svenska sekulariserade utbildningssystemet med bevarad tro på troll en kuslig gåta!Vem hjärntvättade dig?"

Men ändå träffsäkert det där med utbildningssystemet!

Debattartikel

Idag har jag en debattartikel i Göteborgs Posten.

Thursday, July 17, 2008

Ortodox försoningslära

(En lite längre text, men det är ju trots allt sommar!)

Från bloggen http://katholou.wordpress.com:

"Det första vi måste göra är att överge det västerländska blodtörstiga juridiska paradigmet och istället läsa vad som faktiskt står i Bibeln och hos kyrkofäderna.

Ortodox teologi har ett terapeutiskt paradigm och inte ett juridiskt paradigm (därför blir den romersk-katolska uppdelningen mellan syndens timliga och eviga straff, vilket ligger bakom läran om avlat, förtjänster och skärselden, fullkomligt absurda ur en ortodox teologisk synvinkel).

Döden ses inte som ett straff för synden i Bibeln eller i den östliga teologin, utan som följden av synd. Synd är det tillstånd där människan är skild från Gud, vilket leder till döden eftersom Gud är livet och den helige Ande är livgivaren, om människan skiljer sig från livets källa och den Ande som ger liv, så kommer hon att dö.

Vi måste vidare minnas att i hebreiskt tänkande så är inte död och liv absoluta storheter, utan sjukdom och liknande ses som att man delvis är i dödens grepp, det är talande att det hebreiska uttrycket för att bli frisk är att man återfår livet. Utifrån detta förstår vi varför Kristus botade och drev ut demoner, då detta var ett konkret uttryck för Kristi strid mot djävulen, synden och döden. Kristi nedstigande i dödsriket handlar om att erbjuda liv åt alla som avlidit skilda från Gud. Rörande offret så måste vi mer konkret betänka att offer i Gamla testamentet inte handlar om att lugna ner en argsint Gud, utan offer måste förstås utifrån två paradigm 1)gemenskapen som uttrycks i att man delar en måltid med Gudomen; 2) blodet som återställer liv (i gammaltestamentlig tankevärd är ju blodet det konkreta påtagliga uttrycket för liv), och alltså delvis motverkar följden av synd (d.v.s. död).

Guds vrede måste förstås inte som att Gud blir människornas ovän, utan Gud är alltid människornas Vän (Φιλάνθρωπος), utan det är vi som genom att skilja oss från Gud har blivit Guds ovänner (medan helgonen som har nått längst i att återställa den rätta relationen och gemenskapen med Gud, fullt ut besvarar Guds vänskap och därför verkligen är Guds vänner). Guds vrede är ett uttryck för Guds vänskap och kärlek till människorna, eftersom Gud vill inte att människan skall dö, vilket är följden av att hon förkastar, genom sina synder, den helige Ande som är Livgivaren, liksom även den Enfödde Sonen, som är vägen, sanningen och livet.

Gud avskyr synden eftersom den leder till människornas död och ett onaturligt tillstånd för människan, hon blir splittrad glömmer Gud och gör sig bara bekymmer så att hennes hjärta blir helt splittrat och söndrat så att hon inte med ett odelat hjärta kan komma ihåg och ständigt älska Gud. Askesens mål är just ett odelat hjärta som ständigt kommer ihåg och älskar Gud och Guds avbild i vår nästa. Den enklaste vägen till en ständig hågkomst av Gud är genom den inre bönen, framför allt Jesusbönen: 'Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig syndare.'

Gudomliggörelsen eller helgelsen, d.v.s. föreningen med Gud som är Livet, genom de heligas gemenskap i de heliga gåvorna, är hela Treenighetens verksamhet, vi tar emot Anden som är Livgivaren och som skänker oss sina sju gåvor som är nödvändiga för den andliga kampen och det är genom delaktigheten av helig Ande som vi kan bära den helige Andes frukter, men detta sker också genom Sonen som är vår vägen och vår förebild som vi döps in i genom dopet och tar emot och förblir i genom Eukaristin. I den helige Andes gemenskap genom Sonen förenas vi med Gud Fader.

Buden är den språkliga formuleringen av Guds verksamhet (ενέργεια), och genom att hålla buden förenar vi vår personliga verksamhet (ενέργεια) med Guds verksamhet, så att vi i vårt liv förverkligar bönen: "Låt din vilja ske på jorden såsom i himlen". I bönen upplyfter vi vårt hjärta och sinne till Gud, så att vår vilja förenas med Guds vilja, och vi därmed också verkligen förenas med Gud och efterliknar den allheliga Treenigheten, som är tre personer av ett och samma väsen, med en enda natur, en enda vilja, ett enda rike och välde och en enda verksamhet (de olika personerna har inte varsin vilja, verksamhet och välde som de förenar med varandra, utan de är av ett och samma väsen, vilket innebär att de endast har en enda gemensam vilja och en enda gemensam verksamhet). Denna föreningen med Gud Fader, som är Gudomens källa och begynnelse, blir möjlig i den helige Andes gemenskap
genom Sonen."

Wednesday, July 16, 2008

det här med ras...

Nej det är ju inte så rumsrent det här med rasfrågan, och i debatterna mellan Hillary och Obama gjorde man sitt bästa för att tona ner det. För det är väl ingen som tänker på sånt idag? Rasismen är väl utdöd för länge sen?

Och ingen tycktes reagera på att Hillary fortsätte att få så höga siffror - ja till och med vinna stater - trots att hon var uträknad. Jag pratade med en amerikansk vän som hävdade att det var rasfrågan som var orsaken: För allt för många vita amerikaner är det fortfarande otänkbart med en svart president. Men inga medier tog upp den aspekten. Trots att Hillary vann hillbilly-staten Kentucky övertygande (65-30) så sent som 20 maj, då allt hopp om en slutseger var ute.

Men nu verkar det komma upp: Dagen har en notis idag som bygger på den här artikeln i NY Times.

Hälsning till Christer Sturmark

- I själva verket var upplysningen inte helt sekulär, många av upplysningstänkarna var religiösa; den var universell, det vill säga den omfattade hela världen; och inte minst var kritiken av den egna civilisationen mycket viktig. Jag upplever att många som i dag säger att vi måste försvara upplysningen mot dess fiender är samma slags människor som de som för 50 år sedan ansåg att vi behövde försvara kristendomen.

(Den liberale debattören Ian Buruma i GP, läs den läsvärda artikeln här. Och tack Peter för tipset!)

Tuesday, July 15, 2008

sommartempo

Sommartempot, det där mellan semester och jobb, är nog som livet egentligen ska vara. Vi är i Uppsala några dagar och min fru jobbar och jag också, egentligen, även om det inte riktigt känns så. jag går upp, läser lite, skriver lite, mailar lite, läser lite bloggar, fixar nåt att äta, läser lite, spelar lite dataspel, läser långa bloggposter som jag normalt hoppar över, fixar lite att äta, träffar lite vänner. Innehållet är väl ungefär som en vanlig dag, men skillnaden att det inte känns särskilt stressigt. Juli-tempo, helt enkelt. Som det borde vara.

Sunday, July 13, 2008

Nora

Har varit några dagar i Nora, vackert belägen vid Norasjön i Västmanland. Stan har en väldigt välbevarad stadskärna och en av de främsta sevärdheterna är den första järnvägssträcka som drogs i Sverige. Skälet var det samma som det som drog folk till trakten under 1800-talet: Malmen. Järnvägen gick till bergsbyn Pershyttan, 3 kilometer norr om Nora. Malmen transporterades till Nora, och därifrån - misstänker jag - vidare sjövägen. I alla fall fram tills att järnvägen byggdes ut till att också kunna nå Örebro ett par mil söder ut.

I Nora föddes år 1852 Fredrik Franson, som sedan han utvandrat till Amerika i tonåren kom att bli predikant och bland annat samarbeta med den store väckelseevangelisten Dwight L Moody. 1880 återvände han till Sverige och blev en av dem som arbetade mest intensivt för "missionens sak", som man sa. Hans förkunnelse var starkt apokalyptisk - något som naturligtvis hände samman med hans stora missionsintresse: Jesus kommer snart, därför var det bråttom! I "Himlauret" gav han till och med ett förslag på årtal för Jesu återkomst: 1898.Franson påverkade grundarna av så väl Helgelseförbundet som Svenska Alliansmissionen.

Om man är lite mer uppmärksam än vanligt när man passerar såna här trakter som inte är helt genom-urbaniserade utan där en mindre stad ligger omgiven av en rad socknar/byar så kan man liksom känna områdets karaktär. Man lägger märke till gårdarna; hur de ligger, vilken som verkar vara störst i trakten, vad de så att säga är orienterade kring ( i detta fall Norasjön); dessutom var de olika kyrkorna ligger, och kanske - om man har tur - så kan man också identifiera ett bönhus/kapell. Om man försjunker ännu något i uppmärksamhet kan man börja ana konturerna av människor - förflutenhetens folk. De flyter fram som skuggor. Till stan för att gå på marknad (runt sjön i vanliga fall, men kanske över sjön när isen lagt sig?), till granngården för bönemöte. Eller varför inte till bönhuset för att lyssna till bygdens son - Franson - som återvänt från Amerika och nu reser med tåg, hästskjuts eller till fots som en luggsliten Franciskus-typ mellan socknar och städer för att samla medel och människor för missionens sak.

Uppdatering: Kolla den fantastiskt initierade kommentaren till denna post för en rad lokalhistoriska rättelser! (Jag väljer att inte rätta mina misstag i texten ovan, utan konstaterar bara att detta är internet när det är som vackrast: det finns någon som kan mer, och som är beredd att dela med sig av kunskapen! Man får nästan lust att bli anarkist...)

Thursday, July 10, 2008

Är det för att sommaren är här?

I bloggvärlden kan man ibland finna oväntade (?) allianser. Eller testa att parallelläs Marcus Birros och Ulf Ekmans alkoholkritiska inlägg.

Wednesday, July 09, 2008

gåta...

Vad har jag och påven gemensamt?

Inte mycket, än.

Men till hösten ändras det. Då följer han nämligen mig i spåren och inleder ett bibelmaraton. (Fast jag fick det avklarat när jag var 8!)

Tuesday, July 08, 2008

Pagan Christianity

För länge sen sa jag att jag skulle kommentera "Pagan Christianity", men nu slipper jag eftersom Ben Witherington gör detta på ett så utmärkt sätt här (Det är för övrigt samma Witherington som Time intervjuar angående det senaste arkeologiska fyndet som ska "skaka den kristna trons grundvalar.") Mitt grundproblem med "Pagan..." är att dess argumentation tycks (jag har inte läst den) förutsätta en "pristine and pure early Christianity", som Witherington uttrycker det. Dessutom verkar den lite väl mycket bygga på gammal forskning, som inte sällan färgats av sin samtids moderna, liberala idéer. Men som Witherington visar: kyrkobyggnader, söndagsgudstjänster, kyrklig hierarki - alla dessa praktiker och strukturer, eller fröna till dem, fanns där från början.

Det finns enormt mycket att säga om den tidiga kyrkan, men tre slutsatser hoppas jag att vi alla kan vara överens om:

1. Det fanns från början en stor komplexitet och spretighet, med varierande praktiker och lokala sedvänjor. Begynnelsen är inte "ren" eller entydig. Därför kan en rad olika praktiker också finna stöd och förebilder i den tidiga kyrkans liv.
2. Inte allt som gjordes och sades var förebildligt och värt att ta efter.
3. Slutligen, och kanske viktigast: Vi kan inte återvända! Eskapism gör ingen något gott. Vi lever här och nu, och kan inte göra historien eller vår samtid ogjord. Däremot kan vi lyssna och inspireras - med målet att leva bättre här och nu.

Men som sagt läs Witheringtons kommentar: han är klar, välformulerad och initierad.

Sunday, July 06, 2008

Perspektivsskillnad!

Det här med bibeltolkning har intresserat mig länge. Som kristen vill man ju formas av det man läser i Bibeln, men med tiden inser man att det är ofrånkomligt att man också formar det man läser. Och hur man läser olika bibeltexter kan säga ganska mycket om hur man i olika kristna sammanhang ser på sig själva och på tron. För en tid sedan kom en vän till mig som är katolik fram och ställde lite försynt en fråga:

- När ni i frikyrkan läser de där berättelserna om att Jesus äter med syndare och publikaner, hur tolkar ni dem då? Jag har fått känslan av att ni läser dem som en uppmaning till er att "äta med syndare", det vill säga attumgås med dem som är "i världen"?
- Jo..., svarade jag, det är nog så jag är van att läsa dem. Hurså, finns det någon annan rimlig tolking menar du? Hur läser ni dem?
- Vi tänker att det är vi som är syndarna i de berättelserna, och att Jesus väljer att äta med oss trots våra brister.

Saturday, July 05, 2008

Det här med Maria...

Detta med Maria har aldrig haft någon framskjuten roll i mitt liv. Faktum är att jag typ aldrig läst någon mariologi eller liknande. Tills häromdagen. Då läste jag en artikel av kardinal Ratzinger (nuv. påve Benedict) ur boken "Mary: The Church at the Source" angående Marias roll i ecklesiologin (läran om kyrkan). Han talar ju till den katolska kyrkan, särskilt med tanke på förändringarna efter Andra Vatikankonciliet. Men det han säger känns förunderligt aktuellt för oss protestanter.

Ratzinger hävdar att utan Mariologi blir läran om kyrkan bara sociologi och aktivistisk grundad. Det handlar då bara om att "göra kyrka": vi skapar kyrkan. Vår aktivitet blir det centrala, och eftersom denna står i centrum kan vi applicera olika sociologiska analysredskap på hur "kyrkan fungerar" (Naturlig församlingsutveckling, etc.) Kyrkan är inte vår mor. Kyrkan är enligt detta sätt att tänka varken mer eller mindre än de som regelbundet träffas för att "göra kyrka."

Vid sidan om detta "Gudsfolksperspektiv" på kyrkan ställer Ratzinger Maria som kyrkans moder. Detta säkerställer "the affectionate dimension" i relationen till kyrkan. (Sin mamma behandlar man inte hur som helst). Maria är i katolsk tro genom sitt förbehållslösa "ja" till Gud själva arketypen för kyrkan. Genom sitt "ja" föder hon Kristus, vilket i en mening kan sägas vara kyrkans ständiga kallelse. Och hennes roll bekräftas (?) av Kristus i Johannesevangeliet, när han på korset vänder sig till "den älskade lärjungen" och säger "Där är din mor."